Algab stimulatsioonimäng õpilastele

Simulatsioonimängu ORK eesmärgiks on viia põhikooliõpilased kurssi aktuaalsete keskkonnaprobleemidega Eestis ja suunata neid võimalikult optimaalsete lahenduste leidmisel. Kuna iga päev keegi meie ümber midagi ehitab või lammutab, siis keskendub simulatsioonimäng ORK kahele aktuaalsele tegevusele ? sadamaehitusele ja hiiepuude maha võtmisele. Simulatsioonimängu mängukeskkonnaks on spetsiaalne internetifoorum ja teadetetahvel. Mäng on jagatud kahte ossa. Mängu alguses saab iga grupp endale kindla rolli. Iga kahe nädala tagant saadetakse osalejatele läbi foorumi või personaalselt e-postile ülesanded, mida tuleb vastavalt oma mängurollile lahendada. Kuna tegemist on simulatsioonimänguga, siis pole õigeid ega valesid lahendusviise. Oluline on analüüs ja oma arvamuse põhjendamine. Mänguülesannete lahendamist saab integreerida nii loodusainete kui ka emakeele ja kirjanduse õpetamisesse. Pärast esimese osa lõppemist toimub uus rollide jaotamine. Mängu mõlemad simulatsioonid lõppevad kokkusaamistega, kus lahendatakse viimane ülesanne ja antakse tagasisidet seniste lahenduskäikude kohta. Kokkusaamistel toimub lõppväitlus ja mõlema mängu lõpetamine. Selleks, et mäng paremini sujuks ja kõigil osalejatel oleks toimuvast ühesugune arusaam, kutsume gruppe juhendavaid õpetajaid 28. oktoobril toimuvale simulatsioonimängu ORK koolitusele. Koolitusel tutvustatakse mängu, jagatakse näpunäiteid meeskonnatööks ja mängitakse läbi näidissimulatsioon. Ühtlasi jagatakse koolitusel osalevatele koolidele mängu juhendmaterjalid, millega saab edaspidi tutvuda ka koduleheküljel: www.ctc.ee/ork. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus