Algab otsetoetuse taotluste vastuvõtt

Eelmisel nädalal allkirjastas põllumajandusminister Ester Tuiksoo määruse ?Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsema korra?. Nimetatud määruse kohaselt võtab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) käesoleval aastal loomakasvatuse täiendava otsetoetuse taotlusi vastu 26. märtsist kuni 13. aprillini.

Põllumajandusliku tegevusega tegeleval isikul on võimalik taotleda ammlehma ja ute kasvatamise täiendavat otsetoetust ning piima tootmiskvoodi ja veiste loomühikute alusel makstavat täiendavat otsetoetust.

Sarnaselt eelmise aastaga on tootmisega seotud ammlehma ja ute kasvatamise täiendav otsetoetus. Seega on toetuse maksmise põhimõtted samad, mis eelmisel aastal, kuid ammlehmade toetamise osas lõppes 2006. aastaga Eestile liitumislepinguga antud kolmeaastane erisus. 2007. aastal ei maksta ammlehma toetust lihaveise jõudluskontrolli all olevatele piimalehmadele, kellel on toetuse taotlemisele eelneva aasta jooksul sündinud vähemalt 50%lise lihatõu veresusega vasikas.

Sarnaselt ühtset otsemakset rakendanud liikmesriikidega seotakse piima tootmiskvoodi ja veiste loomühikute alusel makstav täiendav otsetoetus tootmise kohustusest lahti. Täiendavat otsetoetust makstakse 31. märtsi 2007. aasta seisuga määratud piima tootmiskvoodi alusel. Samuti makstakse otsetoetust 2006. aasta veise kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud veiste loomühikute alusel ja ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud piimalehmade loomühikute alusel.

KARINA LOI,
Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja

blog comments powered by Disqus