Algab keskonnateemaline mäng koolinoortele

Planeerimist ja probleemide lahendamist harjutav mäng toimub internetis ning on mõeldud 7.-8. klassi õpilastele ja nende õpetajatele. Mängu eesmärk on viia põhikooliõpilased kurssi Eesti aktuaalsete keskkonnaprobleemidega ja suunata neid võimalikult optimaalseid lahendusi leidma. Iga grupp saab mängu kestel endale kindla rolli ning iga kahe nädala tagant uued ülesanded, millel pole õigeid ega valesid vastuseid. “Oluline on analüüs ja oma arvamuse põhjendamine,” selgitasid korraldajad. Mängu, milles õpilasi suunatakse analüüsima ja mõistma ühiskonna erinevate sotsiaalsete gruppide seisukohti ning oma arvamuse väljendamise olulisust, saab korraldajate sõnul kasutada näiteks nii loodusainete kui ka emakeele ja kirjanduse õpetamises. Simulatsioonimängu korraldavad Peipsi Koostöö Keskus ja keskkonnahariduse keskus. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus