Alanud on omastehooldajatele mõeldud projekt

MTÜ Naiste tugi- ja teabekeskus annab teada, et alanud on uus rahvusvaheline projekt „Toetades omastehooldajaid: kogupere ja elukaare lähenemine“.


Eramus+ programmi toel püüab SINCALA II projekt lahendada vananemisega seotud elanikkonna hooldamise ja toetamise väljakutse, pakkudes teraapilisel narratiivil põhinevat sekkumisprogrammi, mida saavad kasutada omastehooldajatega töötavad spetsialistid, et toetada nende vastupidavust hoolduse jätkamisel.
Projekti raames töötatakse välja uuenduslikud õppevahendid, sealhulgas koolitusprogramm, mis põhineb omastehooldajate tegelikel vajadustel. Need tõenduspõhised vahendid on kasulikud nii omastehooldajatele endile kui ka täiskasvanute koolitajatele ja spetsialistidele, nagu psühholoogid, õed, sotsiaaltöötajad, kogukonnatöötajad, koduhooldustöötajad. Väljatöötatud materjalid hõlmavad jutustamispõhiseid töötubasid ja nende juhendmaterjale ning E-õppe platvormi laiemale spetsialistide ringile.
80% krooniliselt haigete inimeste eest Euroopas hoolitsevad mitteametlikud omastehooldajad – enamasti pereliikmed, kes pakuvad tasustamata hoolitsust väljaspool ametlikku raamistikku. Eesti sotsiaaluuringute andmetel oli meil kuus aastat tagasi suurusjärgus 65 tuhat inimest, kes abistas või hooldas oma leibkonna liiget; ametliku hooldajana oli registreeritud kümme korda vähem ehk 6800 inimest. 2019. aasta lõpus oli puudega isikute hooldajaid kokku 10 502. Paljude hoolduskoormus on nii suur, et pereliiget aidates nad ise tööle minna ei saa.
Kuigi lähedase eest hoolitsemine võib isiklikus plaanis pakkuda suurt rahulolu, tekitab see ka väljakutseid, mis on tingitud hoolduskoormusest, stressist, väsimusest ja olukorraga mitteleppimisest. Seega on oluline toetada funktsionaalset suhet hooldajate ja hooldatavate vahel. Lisaks võivad erinevatesse vanuserühmadesse kuuluvad ja hooldatavale erineva sugulusega inimesed omada väga erinevaid kogemusi ja perspektiivi hoolduskoormuse osas, mistõttu on vaja neid kõiki eraldi arvesse võtta igakülgse ja tõhusa toe pakkumiseks.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus