Alam-Pedja looduskaitsealal olev Seli kadakaallee pole peagi enam kaitse all

Seli omapärane kadakaalle on enamikus kahjuks hävinud, alles on jäänud üksikud puud. Uute kadakate juurde istutamine ei ole andnud tulemusi.

Keskkonnaministri käesoleva aasta 31. oktoobri käskkirjaga on algatatud määruse “Pärnu ja Tartu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine ” menetlus, mida viib läbi keskkonnaamet. Objektid arvatakse kaitse alt välja seoses loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumisega ning vajadusega korrastada keskkonnaregister. Kaitse alt välja arvatavate objektide nimekirjas on teiste hulgas ka kadakate allee Laeva vallas.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus