Alam-Pedja lamminiitudele pääsemiseks rajatakse teid ja truupe

Alam-Pedja looduskaitsealal algab varsti teede ja truupide ehitus, sest muidu ei pääse vihmastel suvedel  sinna tehnikaga ligi. Kaitseala luhtadel asuvad aga üle-euroopalise tähtsusega elupaigad, mis vajavad regulaarset ligipääsu ja hooldamist.

Samuti aitab jätkusuutlik luhahooldus kaasa rohunepi populatsiooni säilimisele. Sellepärast toetataksegi Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” kaudu projekti “Alam-Pedja looduskaitseala lamminiitude ligipääsetavuse parandamine”. Projekti kogumaksumus on 700 646 eurot, sealhulgas abikõlblikud kulud 700 646 eurot. 

Luhaaladele peab pääsema ka vihmasel suvel

RMK Looduskaitseosakonna projektijuhi Katrin Kivioja sõnul on projekti raames planeeritud paigaldada 13 truupi ja rajada kolm heinapallide ladestamise kohta. Teelõike rekonstrueeritakse kokku umbes 4,38 kilomeetri pikkusel alal.

Kivioja sõnul selguvad täpsemad vajadused projekteerimise tulemusel. “Lamminiitudele ligipääsetavuse parandamiseks projekteeritakse ülepääsutruubid kraavidele ja kohtadele, kus vesi on teetammi ära uhtunud,” ütles ta.

Ette võetavate tööde eesmärgiks on tagada 300 hektari luhaalade jätkuv hooldamine Alam-Pedja looduskaitsealal.

Laeva vallas on Kivioja sõnul suuremaks tööks Nasja tee ehitamine. Puhja valda jäävad mitmed ülepääsutruupide paigaldamised. “Puurmani vallas planeerime näiteks Küti ja Savi teelõikude rekonstrueerimist ja lisaks veel mitmete truupide paigaldamist.” Täpsemalt saab tema kinnitusel kõigest rääkida pärast projekteerimist. “Praegu oleme lähteülesande koostamise juures ning vajalik on planeeritud tööde osas veel mõne maaomanikuga suhelda. Lähteülesande kooskõlastame kindlasti valdadega, mille piiridesse objektid jäävad. Kui vajalikud kooskõlastused on olemas, saab alustada projekteerimisega ja pärast projekti valmimist saab teha ehitushanke ja edasi  juba ehitama hakata,” lisas ta.

Ligipääsu loomine luhtadele on oluline, et saaks masinatega niitma, niidet koristama ning välja vedama. Vajalikud on ka korralikud heinaladestusplatsid.

Projekti abikõlblikkuse periood algas möödunud aasta 15. septembril ning lõpeb 2014. aasta 1. novembril. 

Eelmine suurem projekt oli Palupõhja tee korrastamine

Eelmine suurem Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatud projekt valmis Alam-Pedja looduskaitsealal mullu 16. novembril, kui võeti ametlikult kasutusse uus Laeva-Palupõhja tee. Selle rekonstrueerimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond 780 158 euroga. Tegemist on seni suurima fondipoolse toetusega RMK korraldatavatele looduskaitsetöödele Eestis. 2011. aasta detsembris alanud rekonstrueerimistööde käigus uuendati 10,63 kilomeetri ulatuses teekatet, rajati 45 uut mahasõitu, paigaldati 29 veevoolutruupi ning puhastati kraavid setetest.

RMK looduskaitsetalituse juhataja Kristo Koka sõnul oli tee amortiseerunud ning selle seisukord halvenes iga-aastaste üleujutustega veelgi.

“Et tee viib Palupõhja looduskooli, Alam-Pedja looduskaitsealale ning rohketesse seene- ja marjametsadesse, pidime selle seisukorra taastama nii, et see vastaks järjest kasvavale külastuskoormusele ja sobiks kaasaegsele põllumajandustehnikale,” rääkis Kokk. Lisaks on Laeva-Palupõhja tee ainus ligipääs Palupõhja küla ümbruses asuvatele lamminiitudele, mis on elupaigaks mitmetele haruldastele linnuliikidele.

Laeva-Palupõhja tee kogupikkus on 11,3 kilomeetrit. Rekonstrueerimistöid tegid Hanso MK OÜ ja Teearu Grupp OÜ. Palupõhja tee esimene projekt valmis aastal 1966 ja tee ehitati valmis umbes viie aastaga.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus