Alaealiste komisjon toetab kuritegude ennetamiseks koostatud projekte

Õigusrikkumiste ärahoidmiseks kirjutatud projektide koostajad taotlesid kokku 216 000 krooni. Komisjon eesotsas Jüri Ginteriga pidas võimalikuks toetada projekte 93 000 krooniga. Komisjoni sekretäri Imbi Jägeri hinnangul on üheks huvitavamaks projektiks Adavere põhikoolis kavandatud rahuklassi idee. Selle projekti eestvedajaks on sama kooli õpetaja Merle Karuks.

?Rahuklassis hakkavad õppima eri vanuses õpilased, kes tavaliselt tunnis korda rikuvad ja õpetaja ning kaasõpilaste tööd segavad. Rahuklassi õpilastega hakkab tegelema eraldi õpetaja, kes läheneb igale õppurile individuaalselt. Kui rahuklass edukalt käivitub, võetakse selle õpetaja Põltsamaa vallavalitsuse palgale,? rääkis Jäger.

Ta märkis, et juba kolmandat aastat otsustati toetada ka projekti Abistav käsi, mille eestvedajaks on Põltsamaa Ühisgümnaasium, projektijuht Annika Kallasmaa. Selle projekti raames avatakse noortelaager, kuhu kaasatakse ka riskigruppidesse kuuluvad noored.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus