Alaealiste komisjon eraldas raha õigusrikkumiste profülaktikaks

Imbi Jäger ütles, et konkursile laekunud 22 projektist valis alaealiste komisjon rahastamiseks välja 18.  ?Projekte laekus mitmetelt koolidelt ja omavalitsustelt. Saduküla Põhikooli õpetajad olid pakkunud välja idee juba traditsiooniks kujunenud töö- ja puhkelaagri korraldamiseks. Seal on koguni konkurss, kes lastest laagrisse pääseb.  Laagris tehtavad tööd on kooliaia ja koolimööbli korrastamine. Puhkelaagri lõpureisiks on kannuumatk. Carl Robert Jakobsoni nimeline Torma Põhikool esitas konkursile koguni kolm projekti, samuti laekus projekt Torma vallavalitsuselt. Nii saab Torma koolis teist aastat teoks isade ja poegade nädal, mille pealkirjaks on tänavu ?Meestejutud?. Ühtlasi toetame Torma laste kolmepäevast jalgrattamatka. Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda esitas aga projekti Jõgevamaa riskilaste sotsiaalsete oskuste ja teadmiste arendamiseks. Need lapsed veedavad päevi laagris, kus kuulatakse ka loenguid alkoholismi, narkomaania ja suitsetamise kahjulikkusest, koolivägivallast. Lektoriteks on psühholoogid ja noorsoopolitseinik. Esmaabi andmiseks tuleb õpetusi jagama Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi lektor Ene Vaiknemets. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium koostas aga projekti Tootsi suvi, kus  kümme Palamuse ja kümme Laiuse õpilast osalevad poistele huvi pakkuvate tegevuste laagris, mis korraldatakse Palamuse vallas Kuremaa järve ääres. Toitu valmistavad poisid laagris ise. Nad tutvuvad ka Kaitseliidu ja Noorkotkaste organisatsiooni tegevusega. Öösel kavatsetakse tähti vaadelda.” 

  Imbi Jäger märkis, et neli projekti jäid tänavu toetusest ilma mitmetel põhjustel. ?Konkursi tingimuste kohaselt rahastatakse vaid neid projekte, kuhu on kaasatud vähemalt üks alaealiste komisjonis arvel olev õigusrikkuja. Põltsamaal on käivitatud väga vajalik ja heatasemeline projekt tugiõpilaste koolitamiseks, kus aga ühtegi alaealist õigusrikkujat ei osale. Seetõttu tuli vastav projekt rahastamata jätta. Avatud noortekeskuste suvelaagrite korraldamiseks koostatud iseenesest sisukatele projektidele raha eraldamisest loobusime seetõttu, et see on asutuse põhitegevus, mis konkursi tingimuste järgi jällegi rahastamisele ei kuulu. Pealegi on 75 000 krooni liiga väike summa kõikide projektide rahastamiseks. Avatud noortekeskused saavad aga narkonõukogule tervise edendamise alaseid projekte esitada,” selgitas Jäger. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus