Aktiviseerimiskeskuse uus juht mõtleb mööbli restaureerimisele

Täna  registreeritakse Jõgeval notari juures MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus asemele loodav sihtasutus Saare Valla Aktiviseerimiskeksus.

Konkursi selle juhi ametikohale võitnud Rein Lillak peab vajalikuks traditsiooniliste tegevuste jätkamist ja uute väljaarendamist. Tema arvates võiks aktiviseerimiskeskuses tulevikus olla ka restaureerimistöökoda.    

Rein Lillaku sõnul jätkuvad aktiviseerimiskeskuses traditsioonilised tegevussuunad.

“Töötud ja teisedki soovijad saavad  teha tööharjutusi, tegeleme ka koolituse ja rehabilitatsiooniga. Praegu on küll mõned töötoad suletud, kuid need tuleks uuesti avada. Iseäranis hea meel on puutöökoja üle. Arvan, et selle võiks kohandada restaureerimistöökojaks, kus taastatakse mööblit ja teisigi vanaaegseid esemeid. Vajalikud tööriistad on praktiliselt olemas. Idee teostumisel tekiks uusi töökohti. Mõeldav oleks ka omaette  restaureerimisfirma loomine, kui selle käivitamiseks ja juhtimiseks huvilisi leidub.  Tööd peaks sellele ettevõttele jätkuma, sest restaureerimist vajab  mitte ainult väga vana, vaid ka nõukogude aegne väärtmööbel,” lisas ta. 

Kogemused projektijuhtimises                 

Rein Lillak ütles, et Saare aktiviseerimiskeskuse juhatuse liikmeks ajendas teda kandideerima pragmaatilisest vaatevinklist tarvidus tööd leida. “Konkreetne ametikoht ja ülesanded tekitasid  huvi, sest arendustegevus ja projektijuhtimine on mulle põnevad väljakutsed ja ühtlasi tuttavad varasemast  töökohast  Eesti Maaviljeluse Instituudist, kus töötasin direktorina.”

Erialalt on Rein Lillak Eesti Põllumajanduse Akadeemia lõpetanud agronoom. Tema sünnikodu on Lääne-Virumaal Simuna kandis.

Enne konkursile avalduse esitamist tutvus Lillak Saare valla, siinsete omavalitsustegelaste, ettevõtjate, haridustöötajate, kolmanda  sektori esindajate ning ka teiste vallaelanikega.

“Minu esmamuljete põhjal on Saare vald väike omavalitsus, kus tuleb hea elukeskkonna tagamiseks  hästi aktiivne ja võimekas olla. Rahade leidmiseks on tänastes oludes kõige reaalsemateks võimalusteks projektide kirjutamine ja teostamine,” rääkis ta. 

Aktiviseerimiskeskus  — koht koostööks 

Rein Lillaku sõnul on aktiviseerimiskeskus eestvedajaks mitmete sündmuste läbiviimisel. Näiteks korraldatakse Laulusilleri kontserti, mis toimub 1. juunil Voore põhikoolis.

“Kohaliku kooliga on meil teisigi koostöövõimalusi. Muusikaõpetajaga olen juba vestelnud.  Lähiajal on plaanis kohtumised ajalooõpetajaga ja bioloogiaõpetajaga ning ka teiste pedagoogidega. Aktiviseerimiskeskuse kui avatud asutuse  tegevuse  keskseks  põhimõtteks võiks minu arvates  olla klaster. See tähendab  koostöö arendamist võimalikult erinevate asutustega. Oleme huvitatud ka kontaktidest teiste Jõgevamaa omavalitsustega ja neile teenuste pakkumisest,” ütles juhatuse liige.

Saare Valla Aktiviseerimiskeskusel on praegu kuus töötajat. “Kui tekib rahaline kate palga maksmiseks, on võimalus  töökohti juurde luua. Vajame ka projektikirjutajaid, kes omakorda raha sisse toovad. Normaalseks ei saa pidada olukorda, kus kultuurijuhi ja koristaja tööd teeb üks ja sama inimene,” nentis Lillak.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus