Akadeemiku elulugu kaante vahel

Raamatu esimeses osas meenutab käidud eluteed Hans Küüts ise. Ehkki kirja on elulugu pandud eelkõige oma järeltulijaid ja muid lähedasi silmas pidades, on see õpetlik ja laiemat üldistust võimaldav lugemisvara ka kõigile teistele. Tegemist on ju oma aja ühe tüüpilise elulooga, milles siiski ka erilisi momente ? selliseid, mis talupoisist lõpuks akadeemiku tegid. Tänapäeva noorele, kes viisavaba (ja nüüd juba ka passikontrollivaba) reisimist ning välismaal enesetäiendamist üdini loomulikuks asjaks pidama harjunud, on huvitav lugeda näiteks seegi, missuguse kadalipu pidi Hans Küüts omal ajal läbima, et Rootsi Svalöfi Instituuti stazheerima pääseda. Akadeemiku tagasivaade oma elule pole kaugeltki kuiv ega igav, vaid värvikas ja vaimukas, nagu kirjutaja isikki.

Raamatu teises osas on ära toodud Hans Küütsist ajakirjanduses ilmunud artiklid, kolmandas iseloomustavad teda aga sõbrad ja kolleegid. Omaette väärtus on raamatus ära trükitud arvukad fotod, mis korralikult allkirjadega varustatud.

Raamatu kirjastasid Jõgeva maavanem Aivar Kokk ja MTÜ Jõgevamaa Äriklubi ning selle väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital, Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Aivar Kokk, TÜ Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Urmas Ingver, Jõgeva vallavalitsus ja Jõgeva maavalitsus. Raamatu kujundas Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadur Sirje Tamm, trükitud on see Tallinna Raamatutrükikojas.

?Visandeid minu elust? on juba neljas Aivar Koka ja Jõgevamaa Äriklubi poolt viimase kahe aasta jooksul kirjastatud raamat.

?Ükski neist raamatutest pole välja antud ärilistel eesmärkidel, vaid selleks, et jäädvustada kirjasõnas Jõgevamaa teenekamate inimeste tegusid tulevaste põlvede jaoks,? ütles Aivar Kokk. ?Tänan südamest kõiki, kes raamatu valmimisele kaasa aitasid!?

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus