Akadeemia kõrval nüüd ka Akadeemiake

Uus ajakiri on suunatud vanemale koolieale ning pakub õpilastele võimalust oma uurimuste ja analüüside avaldamiseks. Uus ajakiri koondab keskkooli- ja gümnaasiumitaseme akadeemilisi töid universalia, humaniora, socialia ja naturalia valdkonnas. Sisaldades rikastavat lugemisvara kõigiks ainetundideks, kasvatab Akadeemiake muu hulgas Akadeemia tulevast lugejaskonda.

Akadeemiake on eelretsenseeritav ajakiri, mille kolleegiumi kuuluvad Tartu Ülikooli magistrandid ning doktorandid. Tegutsetakse sihtasutuse vormis. Avanumbrit esitleti 3. oktoobril Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuses.

Kodulehel www.metsaylikool.ee/akadeemiake on alanud ajakirja tellimine. Kaubandusvõrku Akadeemiake müüki ei tule. Praegu on aga ettevalmistamisel Akadeemiakese teine number. Sellesse oodatakse õpilaste teaduslikke artikleid 15. oktoobrini. Artiklile esitatakse ajakirjas Akadeemia kasutatava viitamissüsteemi nõudeid ja töödelt eeldatakse õpilase iseseisvat uurimuslikku või analüütilist panust.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus