Akadeemia kõrval nüüd ka Akadeemiake

Uus ajakiri on suunatud vanemale koolieale ning pakub õpilastele võimalust oma uurimuste ja analüüside avaldamiseks. Uus ajakiri koondab keskkooli- ja gümnaasiumitaseme akadeemilisi töid universalia, humaniora, socialia ja naturalia valdkonnas. Sisaldades rikastavat lugemisvara kõigiks ainetundideks, kasvatab Akadeemiake muu hulgas Akadeemia tulevast lugejaskonda.

Akadeemiakese kolleegium usub, et kui noored teadustöö tegijaid saavad oma uurimusi trükis avaldada, soodustab see varaseid kokkupuuteid iseseisva teadustööga, tõstab õpimotivatsiooni ning pakub enese proovilepaneku võimalust üleriigilisel tasemel nii õpilastele, õpetajatele kui ka koolidele.

Akadeemiake on eelretsenseeritav ajakiri, mille kolleegiumi kuuluvad Tartu Ülikooli magistrandid ning doktorandid. Tegutsetakse sihtasutuse vormis. Avanumbrist, mida esitleti 3. oktoobril Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuses, võib leida kaheksa õpilasuurimust, mida illustreerivad Tartu Laste Kunstikooli lõpetajate graafilised lehed. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilane Maili Lehtpuu on uurinud tehiskeskkonna taimestiku ühisjooni, Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilane Gerda Kuum seda, missugused kirjandus-ja kultuuritegelased on maetud Pärnu Alevi kalmistule, Haljala Gümnaasiumi õpilane Greete Toming laenverbide morfoloogiat eesti keeles, Kuressaare Gümnaasiumi õpilane Janno Tilk temperatuuride erinevusi Eesti piires, Kunda Ühisgümnaasiumi õpilane Liina Vanatoa laste hirme, Kuressaare Gümnaasiumi õpilane Mari Pajussaar kaitseväe ja ajateenistuse populaarsust, Parksepa Keskkooli õpilane Merilyn Viin mehe elu XX sajandi muutuste keerises ning Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Pille Pullonen nõiaprotsesse Eestis.

Esitlusüritusel olid kohal esiknumbri artiklite autorid ja nende juhendajad, ajakirja Akadeemia toimetuse ning kolleegiumi liikmed, samuti Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia ja Sihtasutuse Archimedes esindajad. Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Toomas Liivamägi tervitas õpilasi ja õpetajaid, kutsudes neid üles iseseisvat uurimistööd jätkama ja leidma selles tasakaalustust meie tänasele kirjandile orienteeritud haridussüsteemile. Ühtlasi avaldas ta lootust, et ministeerium leiab rahalised vahendid tulevikus Akadeemiakese toetamiseks.

Kodulehel www.metsaylikool.ee/akadeemiake on alanud ajakirja tellimine. Kaubandusvõrku Akadeemiake müüki ei tule. Praegu on aga ettevalmistamisel Akadeemiakese teine number. Sellesse oodatakse õpilaste teaduslikke artikleid 15. oktoobrini. Artiklile esitatakse ajakirjas Akadeemia kasutatava viitamissüsteemi nõudeid ja töödelt eeldatakse õpilase iseseisvat uurimuslikku või analüütilist panust.


VOOREMAA

blog comments powered by Disqus