Ajutine valitsus alustas kokkulepete murdmisega

Pärast kevadist võimuvahetust Toompeal on inimestel põhjust olla murelik nii isikliku kui ühiskonna ja riigi heaolu pärast, sest võimule tulnud ajutine valitsus on asunud varasemaid kokkuleppeid hoogsalt lammutama ja üha raskem on ennustada, mida tulevik toob.

Toimunud valitsusevahetus on näide Eestis taas pead tõstnud põhimõttelagedast politikaanlusest, kus isiklikud ja erakondlikud soovid seatakse ettepoole ühiskonna ja riigi huvidest, kus ühiskonna stabiilsus tuuakse ohvriks erakonna populaarsusreitingule.

Poliitilise spektaakli tulemusena oleme olukorras, kus valitsus on asunud varasemaid kokkuleppeid murdma. Määramatusse tulevikku on lükatud vanemapensioni kehtimahakkamine, kohalike teede hoolduse rahastamine on otsustatud pea peale pöörata, uus noor haridusminister räägib üksnes sellest, kuidas enne teda on kõik valesti tehtud, ning enne valimisi uhkele kulutamisele orienteerunud valitsus on ohtu seadnud Eesti rahandusliku stabiilsuse.

Ajutine valitsus võtab emapensioni

Ühe esimese asjana leppis ajutine valitsus kokku, et emapensioni jõustumine lükkub kolme aasta võrra edasi. On nahaalne minna esmajärjekorras just eakatele mõeldud vahendite kallale. Uuringud  on tõestanud, et lapsi kasvatavate vanemate pension on teistega võrreldes väiksem, sest väikelast kasvatava vanema tööelust kõrvale jäämine avaldab negatiivset mõju tema tööstaažile ja tulevase pensioni suurusele.

Just selle ebavõrdsuse kaotamiseks kehtestas IRL 2012. aastal emapensioni. Vastu võetud seadusemuudatusega makstakse alates 2015. aastast tänastele pensioni saavatele emadele aastas ühe lapse pealt ligi 60 eurot pensionilisa. Keskmiselt on pensioni saav ema kasvatanud üles kaks last, seega saaks keskmine pensionil ema 120 eurot aastas lisaks.

Ajutine valitsus on aga otsustanud  nendelt inimestelt eelarveaukude lappimiseks emapensioni ära võtta. Kas saame olla kindlad, et kord juba edasi lükatud seadust ei lükata taas kord edasi? See näitab Reformierakonna sõnamurdlikkust, mille maksavad kinni 200 000 tänast pensionäri, kes pensionilisast ilma jäetakse.

Niisamuti on ajutine valitsus asunud ümber korraldama teehoiu rahastamist, mille kibedaid vilju maitseme aastate pärast. Kui praegu kohustab seadus 75 protsenti kütuseaktsiisist kulutama teede hooldamiseks ja ehitamiseks, siis valitsusel on plaan see kohustus tühistada.

See tähendab, et kui praegu on teedeehituse eelarve mingisuguse maksuga garanteeritud, siis tulevikus sõltub see valitsuse tahtest või selle puudumisest. Teehooldusest kaob vajalik järjepidevus ning seetõttu sünnivad asfaldiaugud ja  põlistuvad tolmupilved Eestimaa väiksemate teede ääres elavate inimeste koduaedades.

Riigi reservid sulavad

Samuti on valitsus kiiresti lahti öelnud riigi rahanduse tasakaalu põhimõttest, kulutades tänavu ja tuleval aastal ära kokku kuni neljandiku varem kogutud riigireservidest ehk 327 miljonit eurot. Enne riigikogu valimiskampaaniat on ette võetud massiivne rahapõletamine, mis meenutab eelmise kümnendi buumiaega. Oluline erinevus on aga selles, et kui buumiaastail valitsus suurendas reserve, siis praegu oleme buumist kaugel.

Rahandusministeeriumi avaldatud kevadprognoos näitab pigem majanduse kohapeal tammumist kui kiirenevat kasvu.

Ettevõtjate usaldus riigi suhtes on kadumas.

Riigikassa täitmiseks on löödud kiil ka ettevõtjate ja riigi vahele. Jõuga tahetakse läbi suruda käibemaksuseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt nõutakse 1000 eurot ületavate tehingute deklareerimist, et vähendada maksupettusi. Mitte ükski ettevõtete katusorganisatsioon seda eelnõud ei toeta. Tekib küsimus, miks me karistame 80 000 ettevõtet, kui me riskianalüüsi põhjal teame, et petturfirmasid on suurusjärgus 1000? Kas see on ikkagi proportsionaalne?

Loomulikult peab ka IRL maksupettustega tegelemist väga oluliseks ja oleme igati toetanud tegevusi, mille eesmärgiks on maksuaugu vähendamine.

Aga käibedeklaratsioonide eelnõu ei kanna seda eesmärki. Kas on õige panna ettevõtjatele juurde maksukoormust ühekordse kuluna 16 miljonit eurot ja jooksvate kuludena aastas 40 miljonit eurot, et saada 268-miljonilisest arvestuslikust käibemaksuaugust kätte vaid 30 miljonit eurot?  Tundub, et käibemaksuseadusega kiirustavat valitsust kannustab vaid soov parandada riigieelarve positsiooni, ohverdades ettevõtjate konkurentsivõime.

Kõiki neid ohumärke silmas pidades on väga tõenäoline, et tuleva aasta märtsis valitav riigikogu ja ametisse asuv uus valitsus peavad alustama inventuuriga, et riik, mis  tänavu kevadel mõistlikkuse rööbastelt maha pöörati, sinna tagasi saaks. 

Riigikogu liige, IRL

AIVAR KOKK 

blog comments powered by Disqus