Ajakirjandusturu solkimisest

Riigikontroll esitas pikema ülevaate analüüsist, kus vaadati 2017. aasta kohalikel valimistel osalenud kandidaatide kajastamist valdade ja linnade infolehtedes. Eesmärk oli veenduda, et omavalitsuse rahastamisel väljaantavat infolehte ei ole ära kasutatud poliitilistes erahuvides, selles ei ole tehtud varjatud valimiskampaaniat ega muud parteipoliitilist mainekujundust.


Tulemused olid paljuski ettearvatavad, sest mitmetes valla- ja linnalehtedes kasutati munitsipaalmeediat poliitilistes erahuvides. Kõige enam tekitasid probleeme Tallinnas ja Loksal ilmunud munitsipaallehed.

Kolmel juhul toodi eraldi välja ka toonased Jõgevamaa omavalitsusjuhid. Nii ilmusid valimiseelsel perioodil infolehte esimest korda omavalitsusjuhtide arvamuslood koos neid kujutavate portreefotodega ka Palamuse vallavanema ja Jõgeva abilinnapea puhul. Kolmel juhul võis erinevalt varasemast näha valimiseelse perioodi ühe lehenumbri ühel ja samal leheküljel omavalitsusjuhti korraga paljudel fotodel ning siin märgiti ära Jõgeva linnapea.

Eesti Ajalehtede Liit kinnitas oma neljapäevases pressiteates, et tervitab Riigikontrolli auditit, mis juhib tähelepanu n-ö munitsipaallehtede kuritarvitamisele võimulolijate poolt. Kuid samas ollakse seisukohal, et probleemi lahendust ei saa jätta ainult omavalitsuste hooleks.

„Oleme aastaid juhtinud tähelepanu sellele, et mõnede munitsipaallehtede tegevus on toonud kaasa demokraatiaprobleemi ning vääritu konkurentsi reklaamiturul,” ütles EALLi tegevdirektor Mart Raudsaar.

„Mõned aastad tagasi toimus ka Riigikogus kõrgetasemeline kohtumine poliitikutega, mis lõppes soovitusega pöörduda õiguskantsleri poole või konkurentsiametisse. Õiguskantsler soovitas omakorda pöörduda kohtusse nendel, kellel on probleem. Kuid probleem on meil kõigil ning selle probleemiga peab tegelema seadusandja.”

Kui suur osa maksumaksja raha eest tehtavast munitsipaallehest kulub võimulolijate kiitmisele, siis on see ohuks demokraatiale. Kui maksumaksja rahaga tehtavas lehes avaldatakse tasulisi kuulutusi, siis solgitakse sellega reklaamiturgu.

Eesti Ajalehtede Liidu hinnangul lahendaks vääritu konkurentsi probleemi seadusemuudatus, mis defineeriks maksumaksja raha eest tehtava väljaande kohaliku infolehena ja keelaks seal tasulise reklaami, sealhulgas ostu-müügi reklaami avaldamise.

„Infoleht on mõeldud kohalike elanike teavitamiseks kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonna tegemistest,” märgitakse avalduses.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus