Ajakirjanduse üldine tase pole kehvemaks läinud

“Vabariigi kodanike” viimases, möödunud teisipäeval ETVs eetris olnud otsesaates arutleti meie ajakirjanduse hetkeseisu üle. Ajendiks oli president Ilvese kriitiline esinemine meediafoorumil, kus ta muu hulgas viitas ka ajakirjanduse kvaliteedi langusele.

Kui lubate, siis mina pole siin presidendiga nõus. Või kui täpsemini öelda, siis pole meie tänane ajakirjanduse üldine tase tervikuna ei oluliselt parem ega ka hullem kui näiteks siis, kui mina Postimehe peatoimetajana aastatel 1997-2000 ametis olin.

Ka president Lennart Meri kurtis omal ajal, et meie meediaväljaannetes on tegevad lapsajakirjanikud, kes ei mõista ühiskonnas toimuvat. Ka kümme aastat tagasi kurdeti, et meie meedia kolletub ning kvaliteet kannatab.

Tegelikult ei ole see kaugeltki ju Eesti eripära. Mäletan väga hästi 1998. aastat, kui Postimees otsustas vahetada ajaloolise must-valge päise täna hästi tuntud sinise vastu. Ka siis oli neid, kes arvasid, et kas sellega me ei tee liiga suurt hüpet tundmatusse, eemale konservatiivsusest ja “kvaliteedist”. Täna on värvilised ka need väljaanded, kes kümme aastat tagasi pidasid seda pühaduse teotuseks. 

Kuidas tuua lugejateni maailmas toimuv

Üleüldises kirumiseõhkkonnas on alati hea viidata eksimustele ning kallutatusele. Loomulikult pole meie ajakirjanduse tase kõikjal ja kõiges ühtlane. On tõeliselt häid ajakirjanikke ning on ka neid, kes võtavad seda nõudlikku ametit kui kellast kellani tööd. Täpselt nii, nagu igal elualal. Ka poliitikas.

Minu arvates on täna ajakirjanikuks olemine palju raskem ning väljakutsuvam kui veel kümmekond aastat tagasi. Toona, internetiajastu eelõhtul olid ajakirjanikud siiski peamised sõnumitoojad ja arvamusekujundajad. Postimehe Moskva korrespondendina 1994-1997 õnnestus mul internetti kasutama hakata (kehva side tõttu lünklikult) alles oma viimasel tööaastal. Ja “guugeldamisest” võis siis vaid unistada.

Täna on informatsiooni leviku kiirus ning kättesaadavus sedavõrd muutunud, et ajakirjanike roll ja ülesanded on tegemas läbi väga põhimõttelist muutust. Kuidas jagada ennast online ja klassikalise meediaruumi vahel, kuidas olla eristuv, kuidas leida midagi uut, mida keegi veel pole netiavarustesse paisanud?

Endise väliskorrespondendina ei saa ma muidugi jätta rõhutamata, et ühe või teise väljaande kvaliteedi tunnuseks on kõige muu hulgas ka see, kuidas ta suudab tuua lugejate-vaatajate-kuulajateni seda, mis toimub maailmas.

Eilses saates kõlas kolleeg Gräzinilt küll talle omaselt praalivaid kommentaare. Kuni selleni, et ka meie saatkondi  ootab ees kadu. Ta rääkis ka väliskorrespondentide vajadusest, täpsemini mittevajadusest, kuid Tiit Hennoste tasakaalustas selle kiirelt ja kenasti.

Loomulikult oleks täna ju lihtne maailmast kirjutada vaid agentuure ja internetti kasutades, kuid see pole ju ajakirjandus, vaid tõlketöö. Ka 1994. aastal, kui Postimees otsustas avada korrespondendipunkti Moskvas, suutsin peamise pooltargumendina rõhutada just oma, st Eesti silmade ja kõrvade tähtsust maailmasündmuste vahendamisel. Täpselt see, millest rääkis eile ka Hennoste. 

Maksimum kolmikpakett: Moskva-Brüssel-Washington

Minu peatoimetamise ajaks oli Postimehe palgal kolm väliskorrespondenti: Kadri Liik Moskvas, Madis Mikko Brüsselis ja Neeme Raud New Yorgis. Tänaseks pole aga Eesti suurimal päevalehel jäänud kahjuks ühtegi alalist väliskorrespondenti ja selle läbi on Postimees minu arvates maailmasündmuste kajastamisel lõivu maksnud. Konkurendist Eesti Päevalehel on Jaanus Piirsalu tegemas tublit tööd Venemaal.

Samas on väga hästi edenenud rahvusringhääling, kes oma kolme püsiva korrespondendi kui ka mitmete kaastööliste kaudu on tegemas head tööd maailmas toimuva vahendamisel.

Mõistagi on väikestele meediaväljaannetele väliskorrespondentide hoidmine äärmiselt kulukas ning elitaarne ettevõtmine. Inimeste huvi keskmes on ju ikkagi sündmused kodus, kuid samas ei tohi ükski meilgi kvaliteeti taotlev väljaanne unustada ka välisilmas toimuva kajastamist.

Liiati siis veel seetõttu, et see maailm mõjutab meid täna oluliselt enam kui näiteks kümme aastat tagasi. Korrespondendi omamine Brüsselis on minu arvates lihtsalt hädavajalik. Maksimum oleks aga kolmikpakett: Moskva-Brüssel-Washington. Täpselt nii, nagu see on praegu rahvusringhäälingul. Kiitus nendele!

Aga jutu alguse juurde tagasi. Loomulikult on meie ajakirjandusel, eriti klikijahi tingimustes, keeruline tasakaalustada huviäratamist ning kvaliteeti. Tähtis on ehk see, et meie väljaannete arvamushoiakud sisaldaksid endas järjepidevust, kus pelga ärapanemise asemel (selleks on teised väljundid:) oleks peaasjalikuks lähtekohaks argumenteeritus. Arvamuskeskkond peaks looma eeskätt aluse uute ideede ja mõtete ringlusse toomisele, mis eriti tänases Eestis on eriti oluline. Selle osaks on mõistagi ka olemasoleva või kavandatava kriitika.

Minu arvates on Eesti ajakirjandus piisavalt enesekriitiline selleks, et oma vigadest või nõrkadest kohtadest õppida. Eestis on väga tublisid ajakirjanikke, kes ei tee oma tööd konjunktuuri silmas pidades, vaid eeskätt kutsumusest. Kes on seda tunnetanud, see teab, millest ma räägin.

iii

MARKO MIHKELSON, Riigikogu liige, IRL

blog comments powered by Disqus