Aja- ja kultuuriloos oluline piirkond Jõgeval saab uudse väljanägemise

Jõgeval plaanitakse põhjalikke ümberkujundus- ja ehitustöid Betti Alveri muuseumi ümbruses ja ka lähedusse jääval territooriumil, kus paikneb represseeritute mälestuspark. Esmaspäeval toimus linnavalitsuse eestvedamisel sellele maa-alale planeeringu koostamise teemal esimene arutelu.

Jõgeva abilinnapea Ants Prii sõnul on eesmärgiks anda represseeritutele pühendatud mälestuspargile uudne väljanägemine.

“Planeeringuideedes on kasutatud raudteemotiive ning 1941. ja 1949. aasta küüditamist meenutavat sümboolikat. Kaunimaks ja huvitavamaks kujundatakse ka praegune parklaala. Ühtlasi rajatakse ülekäiguteed jalakäijatele.”

Prii lubas, et järgmisele teemakohast planeeringut käsitlevale mõttevahetusele kutsutakse ka Jõgeva majandusühistu ja aktsiaseltsi Valmeco juhid. “Esimesena mainitud firmale kuulub omaaaegne raudteejaamahoone, milles praegu paikneb kauplus, teisele  aga kunagine veetorn,”  märkis ta. 

Planeeringu valmimisel on aktiivselt kaasa rääkinud MTÜ Jõgevamaa Represseeritud. Samuti on oodatud kõigi linnaelanike ning teistegi Jõgevale mõtlevate inimeste ettepanekud, kuidas kõnealust piirkonda nägusamaks, huvitavamaks ja ka turvalisemaks muuta,” ütles abilinnapea.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus