Aivar Saarela usub Mustvee esiletõusu

„Minu arvates on kõik läinud plaanipäraselt. Situatsioon on kõigi jaoks uus, sest üheks vallaks liitus viis erinevat piirkonda. Lohusuu, Mustvee, Kasepää on Peipsi-äärsed paigad, Avinurme ja Saare natuke teistsugused kohad. Volikogus on need erinevad piirkonnad hästi kokku sobitunud. Ma ei ole tunnetanud volikogus piirkondadevahelisi erimeelsusi,“ rääkis Mustvee vallavolikogu esimees Aivar Saarela. Ta on rahul, et volikogu liikmed ei esinda ainult oma piirkonda, vaid näevad valda tervikuna. 

Mustvee vald on tüüpiline maapiirkond, kus suurel territooriumil elab vähe inimesi. Saarela sõnul olnuks lihtsam liituda Ida-Viru maakonna valdadega, aga neil tuli kuulata rahvast, kes hääletusel toetasid ligi 100protsendiliselt Mustveega liitumist. Mustvee tõmbekeskusena on aja jooksul oma mainet osaliselt kaotanud, kuid Saarela on kindel, et nad suudavad hea maine taastada.

Algselt pandi investeeringute kavasse soovid vastavalt endisele rahalisele olukorrale, kuid nüüd tuleb selles osas korrektiive teha. Investeeringute kavas puudub Lohusuu kooli küttesüsteemi renoveerimine, mis vajab hädasti tegemist. Ka sealse kergliiklustee rajamise idee on päevakorral, aga tuleb valik teha. Varem olid kõigil osapooltel erinevad majandusüksused, nüüd tuleb majandustegevus ühtsetele alustele üle viia. Praeguseks on liidetud Mustvee ja Kasepää lasteaiad. Teed muutuvad Mustvee vallas järjest paremaks, kuid nende korda tegemine on pikaajaline protsess.

„Mustvee võiks olla Peipsi pealinn. Kuuel korral koos olnud Peipsi-äärsete valdade juhtide osalusel oleme algatanud ühise arengustrateegia koostamise. Koostööd tuleb otsida nende partneritega, kellel on ühised huvid. Maakonnad haldusüksustena ajapikku paratamatult hääbuvad, sest näiteks Mustvee ja Põltsamaa vallal on väga erinevad huvid. See kehtib ka omavalitsusliitude kohta,“ nentis Saarela.  

Volikogu esimehe sõnul tahavad noored maale elama tulla. „Maal on vaja rohkem hästitasustatud töökohti, siis tulevad siia elama ka noored pered. Ma olen kindel, et aja jooksul saab Mustveest tõeline Peipsi pealinn, siia tekib uusi ettevõtteid ning Mustvee valda tuleb elama üha rohkem inimesi,“ rääkis Mustvee vallavolikogu esimees.

Mustvee vallavolikogu liikme Urmas Trossi hinnangul on Mustvee vallavolikogul heal tasemel ja kogenud esimees, volikogu tegevus on hästi korraldatud ja sujub ladusalt. Tross lausus, et kui vahetult peale valimisi sai Mustvee vallavolikogu puhul rääkida koalitsioonist ja opositsioonist, siis nüüd see enam nii ei ole ning tähtsust omab vaid valla huvides käitumine ja otsustamine. Ta ei välista, et mingil hetkel tekivad vallavolikogus erimeelsused, millest tulenevalt kujunevad vastasleerid.

Peamisteks Mustvee valla probleemideks peab ta elanikkonna vananemist, kahanemist ja ettevõtluse vähest aktiivsust. Praegu on vallas käimas arenguseminarid, kus neid küsimusi arutatakse ja kus vallavolikogul on otsustamisel lõplik roll. Tross peab mõistlikuks ühinemislepingu prioriteetsusest loobumist, sest need olid olulised ühinemise eelselt, aga mitte enam praegu.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus