Aivar Kokk valiti IPU presidendiks

Riigikogu valis Aivar Koka Parlamentidevahelise Liidu delegatsiooni presidendiks.


Parlamentidevahelise Liidu (Inter-ParliamentaryUnion) ehk IPU Eesti rühma kuuluvad kõik Riigikogu liikmed, kes valivad rühma juhatuse. Juhatusse kuuluvad täiskogult enim hääli saanud president ja kolm asepresidenti.

Delegatsiooni tegevuse eesmärk on arendada parlamentidevahelisi suhteid, tutvustada rahvusvahelistel foorumitel Eesti riiki ja meie riigi seisukohti aktuaalsetes küsimustes.

IPU tegevuse eesmärkideks on Parlamentide ja parlamendiliikmete vaheline koostöö, kogemuste vahetamine ning kontaktide loomine. Samuti ühistegevus rahu, julgeoleku ja rahvusvahelise koostöö tagamisel, inimõiguste kaitse, rahvusvahelist huvi pakkuvate küsimuste arutelu ning neis küsimustes oma seisukohtade väljendamine, et suunata parlamentide ja nende liikmete tegevust ning koostöö ÜRO-ga ja tema tegevuse igakülgne toetamine. Lisaks parem informeeritus esinduskogude tööst ja nende tegevusvõimaluste avardamine.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus