Aivar Kokk NIB-i kontrollkomitee Eesti esindajaks

Riigikogu täiskogu nimetas oma teisipäevasel istungil Põhjamaade Investeerimispanga (NIB) kontrollkomitee Eesti esindajaks parlamendi rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka.


Kontrollkomitee vastutab panga raamatupidamisdokumentide auditeerimise eest ning esitab panga nõukogule iga-aastase audiitori järeldusotsuse. Kontrollkomitee koosneb kümnest liikmest ning selle liikmed nimetatakse ametisse kuni kaheks aastaks.
Põhjamaade Nõukogu ning Eesti, Läti ja Leedu parlamendid nimetavad igast riigist ühe liikme. Panga Juhatajate Nõukogu nimetab ametisse kaks liiget, kes täidavad komitee juhatuse esimehe ja aseesimehe ülesandeid. Komitee esimehe ja aseesimehe asetäitja kohta täidavad rotatsiooni korras kordamööda erinevate liikmesriikide esindajad.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus