Aivar Aigro juhib Põltsamaa linnamajanduse osakonda

Alates esmaspäevast töötab Põltsamaa vastse abilinnapeana ja linnamajanduse osakonna juhatajana endine AS Vooremaa Teed juht Aivar Aigro. Ta on tööle võetud tähtajalise lepinguga ja seetõttu pikaajalisi plaane ei tee, ent tahab kohe oma valdkonna probleemidega tegelema asuda.


Aivar Aigro on Tallinna Polütehnilises Instituudis teedeehitust õppinud ja sel erialal tänaseni töötanud. Esimeseks töökohaks sai talle Jõgeva Teedevalitsus, kus ta töötas Põltsamaa piirkonna meistrina. Sinna sai ta suunamise 1984. aastal pärast kõrgkooli lõpetamist. Selles ametis sai ta töötada kuni 1993. aastani. Seejärel töötas ta Põltsamaal ühe aasta teemeistrina, siis viidi üle Jõgeva Teedevalitsusse tootmisosakonna juhatajaks, kus tõusis teedevalitsuse juhataja asetäitjaks.

Kolmel lepinguperioodil juhatuse liige

Aastal 2001 moodustati Jõgeva Teedevalitsuse baasil riiklik aktsiaselts Vooremaa Teed. Maanteeameti eesmärgiks oli tellija ja tööde teostaja omavahel lahutada, seega jäi maanteeamet edaspidi tööde tellijaks ning AS Vooremaa Teed tööde teostajaks. Vooremaa Teed ehitas,  remontis ning hooldas teid kogu Jõgeva maakonnas ning ettevõte  jagunes siis Põltsamaa, Jõgeva ning Mustvee jaoskonnaks ja Tabivere tugipunktiks. Aivar Aigrost sai AS Vooremaa Teed kolmeliikmelise juhatuse üks liikmetest. AS Vooremaa Teed loomise eesmärk oli moodustada riiklik aktsiaselts, mis hoiaks teede hooldamise turul hinnad kontrolli all. Aastal 2009 ostis Merko Gruppi kuuluv Tallinna Teed riikliku aktsiaseltsi Vooremaa Teed aktsiad ära ja AS Vooremaa Teed jätkas tegevust eraaktsiaseltsina, kus Aivar Aigrost sai AS Vooremaa Teed juhatuse esimees. Tänavu jaanuaris sai Aivar Aigro juhatuse liikme aeg ASis Vooremaa Teed täis, tema lepingut enam ei pikendatud. Aivar Aigro sõnul on Merko Grupis selline tava, et üks inimene saab juhatuse liikme kohal tegutseda kolme tähtaja ehk lepinguperioodi vältel. Seejärel võetakse ametisse uus inimene, et n-ö värsket verd juurde saada. Nii oli Aivar Aigro alates käesoleva aasta jaanuarist vaba mees.

Leidis, et võiks kandideerida

Infot selle kohta, et Põltsamaa linnavalitsus vajab abilinnapead ja linnamajanduse osakonna juhatajat, sai Aivar Aigro Põltsamaa linnavalitsuse kodulehelt. Avaldus sellele ametipostile kandideerimiseks tuli esitada hiljemalt 30. aprilliks ja Aigro otustas seda teha.  Kindlustunnet andis talle seejuures teadmine, et abilinnapea üheks oluliseks ülesandeks on ka teede ja tänavate korrasoleku eest vastutamine. Enne veel, kui ta sellele kohale kandideerima asus, jõudis ta kandideerida ka paari sarnasesse ametisse Viljandis ja Tartus ning käis seal töövestlusel. Aigro sõnul pidas ta töö otsimisel silmas ikka selliseid pakkumisi, mis oleksid tema erialaga seotud. Mehe enda sõnul selle valdkonnaga tegelemine talle meeldib ning ta tunneb, et saab tänu oma pikaajalistele kogemustele Põltsamaa linna teede ja tänavate olukorda paremaks muuta, sest mitmed neist on praegu väga hullus seisukorras. Konkursil osales viis kandidaati, aga miks just Aigro seal välja valiti, võib ta mõistagi ainult oletada. Igatahes on ta juba lõppeva nädala esimeset päevast uues ametis.

Nii valdkond kui inimesed tuttavad

Aivar Aigro kinnitusel ei võta tal palju aega, et ennast uue ametiga seotud probleemidega kurssi viia, sest Põltsamaa elanikuna ning linna teede, tänavate ja ka muude objektide olukorda tundva inimesena on tal tunduvalt lihtsam tegutsema asuda, kui oleks olnud mujalt tulnud inimesel. Ka on väga paljud, kellega abilinnapeana töötades kokku  tuleb puutuda, talle tuttavad. Lisaks teede ja tänavatega tegelemisele kuuluvad tema töövaldkonda ka linna elektrisüsteemid, keskkonnaalased probleemid ja muud taolised teemad.  Mehe enda sõnul on tema praegune tööpõld lai. Aivar Aigro on tööle võetud tähtajalise lepinguga ja seoses eelseisva haldusreformiga ootavad teatavasti  kõiki omavalitsusi ees suured muutused, seepärast ei tee ta väga pikaajalisi plaane ja asub lihtsalt oma igapäevaseid tööülesandeid lahendama. Samas usub ta, et ka tulevasel suuremal omavalitsusel on teedega tegelevat spetsialisti vaja. Praegu on teada, et tänavu on plaanis remontida Põltsamaa linna peateedest Jõgeva maantee ja Tartu maantee ning Keskringi tänav ehk linnasisene suurem ringtee. Suure silla remondi rahastamine peaks selguma lähiajal. Koostamisel on ka projekt Pajusi maantee remonditöödeks. Samuti püütakse raha leida Lossi tänava remontimiseks. Aivar Aigro loodab, et jõuab mitmete teede remondiga juba lähiajal tegelema hakata.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus