Aitäh koostöö eest, head Jõgeva inimesed

Üle kolme aasta oli mul hea võimalus linnapeana ja neli aastat abilinnapeana anda iga päev oma panus Jõgeva linna arengusse ning koostöösse. Selle eesmärgiga saigi tuldud kohalikule elule kaasa aitama. Sisemine soov ja tahe oli see, mis innustas.

Sellesse aega jäi tegusaid päevi, kauneid hetki ja palju emotsioone. Koostöös jätkusid traditsioonilised üritused  ja sündisid uued ettevõtmised. Need olid bussijaama, Alo muusikaklassi, tenniseväljakute, Estakaadi tänava ja Olerexi teenindusjaama, jalg- ja jalgrattateede, kohtu- ja politseimaja valmimine, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus jm. Heameelt teevad otsused, mis võimaldavad lasteaialastel nüüdisaegsetes tingimustes kasvada ja mängida. Ees on ootamas lasteaia “Karikakar” uue hoone valmimine ja Jõgevamaa gümnaasiumi töö käivitamine. Tuule sai tiibadesse naiste tantsupidu, uue aasta kontsert, rulluisumaraton, spordisündmused staadionil jpt. Arenenud on Küüslaugufestival, Jõgevatreff, Jääpurikafestival, linnapäevad, tervisepäevad ja paljud teised sündmused.

Põnev on kaasas käia e-keskkonna võimalustega. Valitsemisperioodil sai käivitatud ja arendatud paberivaba e-valitsus, e-arvete süsteem, internetipõhised telefonid, e-dokumendihaldus koos digiallkirjadega. Nii on telefoni-, paberi- ja trükkimiskuludelt tuhandeid eurosid kokku hoitud. Kahju on sellest, et tehtud töö jäi pooleli vähem kui aasta enne kohalike volikogude valimisi. Võimuvahetus toimus pigem isiklike ja poliitiliste eesmärkide täitmiseks kui linnaelanike heaks.

Koos Reformierakonna volikogu ja valitsuse liikmetega oleme olnud ikka  see osapool, kes on soovinud linna arendada ja raha otstarbekamalt kasutada, teha täna otsuseid, mis hoiaksid tulevikus linna raha kokku, mille tulemusena saab ka linna eelarvest palka saavate inimeste töötasusid tõsta. Reformierakond on tõstatanud arutelusid ja teinud ettepanekuid, et koondada asutusi rohkem kokku ja ruume paremini ristkasutada, et igal maksumaksja raha eest köetud ruumil oleks otstarve. Valitsemiskulud on vähenenud võrreldes 2009. aastaga üle 40 protsendi.

Olen linnapeana rahul sellega, mis Jõgeval on viimase kolme aasta jooksul tehtud. Mina ei ole Jõgeva linna heaks töötades kunagi tegutsenud poliitiliselt, vaid mõelnud linna arengule pikas perspektiivis. Edaspidi annan oma panuse linna arengu heaks volikogu liikmena ja volikogu revisjonikomisjoni esimehena ning mitmete sündmuste eestvedajana ja neile kaasa aitajana. Inimeste usaldus kohustab.

Mõni aeg tagasi püüti Jõgeval valimiste eel võimupööramisega populaarsust võita. Tookord andis rahvas sellele negatiivse hinnangu. Ka tänavu sügisel ootavad ees valimised. Usun, et linnakodanikel on, mille üle mõelda. Jõgevast tuleb hoolida. Tänan kõiki inimesi, asutusi, ettevõtteid, mittetulundusühingud koostöö eest linnaelu paremaks, huvitavamaks ja mitmekesisemaks muutmisel. Tahan tänada linnarahvast aktiivse osalemise eest linna sündmustel.

Heade ja tarkade otsusteni on tuhat teed. Loodan, et Jõgeva leiab need üles ja viib ellu.

i

KALMER LAIN, Jõgeva linnavolikogu liige, Jõgeva linnapea aastatel 2009-2013

blog comments powered by Disqus