Aita tunnustada julgeid kodanikke

Justiitsministeerium palub abi leidmaks julgeid inimesi, kes on hoidnud ära või tõkestanud kuriteo, aidanud kinni pidada kurjategijaid või osutanud abi kuriteoohvritele. Kodanikujulguse aumärki saab anda ka muu olulise panuse eest inimeste turvatunde suurendamisel.
Kui tead inimest, kes väärib oma tegude eest kodanikujulguse aumärki ja tunnustust, siis edasta oma ettepanek märksõnaga „Kodanikujulguse aumärk” hiljemalt 6. oktoobriks 2023 aadressile Justiitsministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn või e-posti teel kart.repponen@just.ee.
Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada: kandidaadi ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi; kandidaadi kontaktandmed; põhjendus; ettepaneku esitaja kontakt-andmed; ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.
Aumärgid on kavas pidulikult välja anda novembri lõpus. 2022. aastal said kodanikujulguse aumärgid viis inimest, kelle lood leiab justiitsministeeriumi veebilehelt.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus