Ainenädal ajalehtede seltsis

Samanimelise pikaajalise projekti on teatavasti käivitanud Eesti Ajalehtede Liit eesmärgiga õpetada õpilased meedias orienteeruma, sellesse kriitiliselt suhtuma ja läbi nägema meedia võimalikku manipuleerimist, samuti suhtlema eri meedialiikidega ning ise mitut liiki meediatekste koostama. Kuna kolm Jõgeva Ühisgümnaasiumi algklassiõpetajat on läbi teinud Ajalehtede Liidu korraldatud koolituse, polnud ainenädalaks ideede leidmine raske.

Ainenädalaks valmistuti tegelikult terve kolmanda veerandi jooksul: algklasside jaoks töötati välja 33 ülesandest koosnev nimistu, millest õpilased ja õpetajad said endale meelepärasemaid valida. Võis näiteks otsida ajalehest mingi huvitava uudise ning uurida, kas selle tekstis leiduvad vastused küsimustele mis?, kes?, kus?, millal?, miks? ja kuidas? ning kas tekstis mõni vajalik komponent puudu on. Võis ka otsida ajalehest mõnd aktuaalset teemat puudutava arvamusartikli ning leida seda analüüsides vastused küsimustele, mida autor öelda tahab, missuguste argumentidega oma arvamust põhjendab, kas need argumendid on veenvad, kas autori keelekasutus on emotsionaalne või ratsionaalne jne.

Ainenädala juhatas sisse esmaspäevane «päris» ajalehtedest oma ajalehtede tegemise võistlus. Sellele võistlusele pidid klassides moodustatud viieliikmelised võistkonnad kaasa võtma liimi, käärid, viltpliiatsid, joonlaua ja umbes viis läbiloetud ajalehte. Ühise töö tulemusena valmis igal võistkonnal oma ajaleht.

Teisipäeval toimunud viktoriinil tuli samuti viieliikmelistel võistkondadel vastata Vooremaa artiklite põhjal koostatud küsimustele. Kolmapäevaks tuli igaühel kirjutada oma klassi kohta uudis, nali, teade, kuulutus või intervjuu sõbraga. Samuti korjati sel päeval kokku kõik veerandi jooksul kodus ja tunnis tehtud meediateemalised kirjatööd. Nendest töödest ja esmaspäevasel võistlusel sündinud ajalehtedest pandi neljapäeval välja näitus. Neljapäeval sai klassitäis huvilisemaid Vooremaa ajakirjaniku vahendusel aimu ka sellest, kuidas maakonnalehte tehakse.

Reedeks oli I klass klassijuhataja Ilme Kraaneri juhendamisel kokku pannud ajalehelugudele ja -naljadele üles ehitatud kava. Esinesid ka teiste klasside õpilased, kes olid ajalehtedest kooliteemalisi nalju välja otsinud ja neid ette kandma õppinud. Meedianädala parimad said aktusel tänukirjad.

«Lastele meeldis töö ajalehtedega ning ajalehtedele pühendatud ainenädal tervikuna. Kõik loomingulise ja uurimusliku kallakuga tööd tegid lapsed ise, õpetajad jäid vaid tagasihoidlikeks suunajateks,» ütles ainenädala kava välja töötanud esimese klassi juhataja ja üksiti algklasside õppealajuhataja Ilme Kraaner.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus