Äikesega tagage ohutus ja kaitske vara

Sel aastal on äike tekitanud Elektrilevi võrgus 735 riket. Lähenevate äikeseliste päevade eel tasub meelde tuletada, kuidas kaitsta pikse mõjude eest uudishimulikke lapsi, kariloomi ja kodutehnikat.

Äikesega maha kukkunud elektriliinid võivad olla pinge all ja kujutada endast tõsist ohtu inimestele ja loomadele. Kindlasti tuleb lastele rääkida, et maha kukkunud juhtmetele ei tohi läheneda. Kui märkate purunenud liini, teatage sellest kiiresti Elektrilevi rikketelefonil 1343.

Elektriliin võib automaatselt taaspingestuda ja seega tuleb mahakukkunud juhtmest vähemalt 8 meetri kaugusele liikuda kas jalgu üksteise vastu lohistades, neid teineteisest eemaldamata, koosjalu või ühel jalal hüpates. Nii väldite eluohtlikku sammupinget, mis tekib kahel jalal astudes juhul, kui juhtme läheduses olev maapind on pinge all.

Ettevaatlikult tuleb suhtuda ka liinide läheduses asuvatesse elektrikarjustesse, mis muutuvad ohtlikeks, kui elektrijuhtmed neile peale kukuvad.

Siis saab elektrikarjusest sisuliselt elektrijuhtme pikendus, mis tähendab kõrgeid pingeid ja tõsist elektrilöögi ohtu. Kui märkate elektrikarjuse traadile karjusele kukkunud juhet, ei tohi liinile ega elektrikarjusele mingil juhul läheneda ning ohtlikust olukorrast tuleb teatada rikketelefonil 1343. Tuletame ka meelde, et elektrikarjuste rajamiseks õhuliinide kaitsevööndisse on vaja kooskõlastust Elektrileviga. Nii saame jagada nõu, kuidas tagada elektriohutus.

Kodutehnika kaitseks on kõige odavam ja kindlam ennetusvahend  elektriseadmed võrgust eemaldada. Äikese lähenedes tõmmake elektriseadmete pistikud vooluvõrgust välja. Kui äikesehooajal kodunt pikemaks ajaks ära sõidate, oleks tark elektriseadmed võrgust eemaldada.

Kahjusid tehnikale on võimalik vähendada ka kaitseseadmetega ja valides vara kindlustamiseks sellise kindlustuse, mis katab ka äikesekahjud. Kui kahju on tekkinud otseselt äikese tagajärjel, siis Elektrilevi sellist vääramatust jõust tekkinud kahju ei hüvita. Kui tekib kahtlus kahju põhjuste osas, võib esitada Elektrilevile kahjunõudeavalduse. Avalduse esitamise ja kahjude hüvitamise põhimõtete kohta leiab lisainfot Elektrilevi veebist.

i

INDREK SILD, Elektrilevi käiduosakonna juhataja

blog comments powered by Disqus