Aidus vaagiti Põltsamaa valla haridusvõrgu tulevikku

Esmaspäeva õhul Aidu lasteaed-algkoolis toimunud vestlusringis andsid Põltsamaa abivallavanem Karro Külanurm ning haridus- ja kultuurinõunik Silja Peters (pildil) ülevaate omavalitsuspiirkonna haridusvõrgu ümberkorraldamisest. Valla eesmärk oli teada saada, mida mõtlevad sellel teemal kogukonnaliikmed.Lõplike otsuseid muutuste tegemiseks haridusvaldkonnas veel pole. Paikkonna inimesed peavad oluliseks, et Aitu jääks kool ja lasteaed ka tulevikus.
Abivallavanem Karro Külanurm märkis, et kui õppeaastal 2005/2006 õppis Põltsamaa valla koolides 4007 õpilast, siis käesoleval õppeaastal on neid 920. Lasteaialaste arvu omavalitsuspiirkonnas nimetas Külanurm küllaltki stabiilseks.
Põltsamaa valla haridus-ja kultuurinõuniku Silja Petersi sõnul on omavalitsuse haridusvõrgu korraldamise eesmärk õnnelikud kooliõpilased ja lasteaialapsed, kusjuures kogu valda käsitletakse tervikuna.
„Mismoodi me omad lapsed väikestes koolides veel õnnelikumaks teeme. Meil on parimad majad, parimad spetsialistid ja ka asjatundjad, kes tegelevad erivajadustega lastega,“ rääkis Peters.
Arutelul kostus arvamus, et kui kogukonna lapsed peaksid hakkama kaugemal koolis käima, tuleb neil tõusta hommikul kell kuus ja koju võidakse jõuda õhtul kell kuus.
„Haridusvõrku puudutava Põltsamaa vallavolikogu otsuse eesmärk pole koole sulgeda. Majandamise tõhustamine aitaks parandada hariduse kvaliteeti,“ lausus Külanurm.
Peters tõi näiteid, kuidas õppetööd võiks tulevikus ratsionaalsemalt ja ökonoomsemalt korraldada. „Näiteks poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi pole mõtet igasse kooli ehitada. See võiks olla mitme kooli peale. Samuti võiks ühest koolist vajaduse korral teise toimetada keemialabori seadmeid.“
Arutelul kõlas küsimus, millised Põltsamaa koolide kinni lähevad, millised mitte. „Kas vallal on olemas eelarve ja plaanid?“ küsis üks meesterahvas.
„Selleks, et teha mingeid muudatusi, on vaja hakata läbi rääkima hoolekogude ja õpilasesindustega. Nii on ette nähtud ka põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses. Koolieelsete lasteasutuste seaduses käsitletakse seda teemat mõneti leebemalt. Praegu on tegemist mitte ümberkorralduse otsusega, vaid kavatsusega kuulata kohapealseid arvamusi,“ rääkis Peters.
Kõneaineks tuli ka bussiliikluse regulaarsemaks muutmine, mis võimaldaks vajaduse ja soovi korral Aidu piirkonna õpilastel koolis käia Põltsamaal.
Aidu koolimaja tulevikku peeti oluliseks põhjusel, et hoones toimub kohalik huvitegevus ja korraldatakse kultuurisündmusi.
„On väga positiivne, et inimesed soovivad ja tahavad haridusvõrgu teemal kaasa rääkida. See on info ka komisjonile, kes tegeleb haridusvõrgu analüüsimisega Põltsamaa vallas. „Vallavalitsus soovis kujundada oma seisukoha tänavu 1. märtsiks, kuid volikogu on väljendanud valmisolekut muuta tähtaega, lükates seda aasta võrra edasi,“ ütles Vooremaale abivallavanem Külanurm.
Ta lisas, et Põltsamaa vallavalitsus on igati huvitatud kõikide inimeste ettepanekutest hariduselu korraldamise vallas.
Nõunik Silja Peters märkis ajalehe usutluses, et talle meeldivad väga Aidu lasteaed-algkooli ruumid. „Arvan, et see on kõige ilusam koolimaja Põltsamaa vallas,“ lisas ta.

JJAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus