Aidu lasteaed-algkooli juurdeehitus on valmis

Möödunud nädala lõpus ja käesoleva nädala algul korrastasid ehitajad veel Aidu lasteaed-algkooli uues suures saalis viimaseid liiste ning koristasid. Suur töö on tehtud, 183 800 eurot maksma läinud juurdeeehitus kenasti valmis ja kohe saavad lapsed kõike nautima hakata.


Aidu lasteaed-algkoolis õpib tänavu 11 last. Koolis on kaks klassikomplekti: I ja IV klass ning II ja III klass. Lasteaia liitrühmas on lapsi kokku 19.

Saali saab kiiresti pooleks teha

Vallavanem Reet Alev ütles, et uude saali mahuvad kõik lapsed kenasti ära ning pidulikud aktused saavadki olema uues saalis. Suurt saali on võimalik lükandseinaga pooleks teha nii, et maja sisemuse poole jäävasse ossa tuleb söögisaal. Edaspidi hakkavad nii kooli- kui ka lasteaialapsed sööma just söögisaalis.

Pidusaal ehk statsionaarse lavaga saal ürituste korraldamiseks jääb maja välispoolde, seal on võimalik kõiki pidulikke sündmusi tähistada. Kui sein kahe saaliosa vahelt kokku lükata, jääb ka korralikult tantsuruumi.

Esmaspäeval sai ka paika lava eesriie, samuti tumedad katted akna ette, kui keset päeva on vaja lava pimedaks teha. Lavaruumil on ka aknad ja seda saab vallavanema kinnitusel kasutada täiesti eraldi ruumina. Lavatagune aken on juurdeehituses ainus, kuhu paistab õhtune päike. Pimendavad kardinad aga ei lase segada ka ühtegi päevast etendust või muud ettevõtmist.

Kahe saali vahel asuv lükandsein poolitab saali helikindlalt kannatades kuni 40 detsibellist heli nii, et midagi teisele poole seina kuulda polegi.

Mõeldud ümbruskonna rahvale

Lava jääb muusikaklassiks. Aidu lasteaed-algkooli laval saavad etendusi anda ka teatrid, koht on sobilik väiksematele lavastustele või tänapäeval väga moodsate ühemehe tükkide jaoks.

Et Aidu-kandis polnud oma rahva tarbeks ühtki suuremat kooskäimise kohta, siis on kooli saal mõeldud kogu ümbruskonna rahvale. Siin on võimalik korraldada kontserte, suuremaid küla üritusi ja kas või sünnipäevapidusid.

Uus saal pole mõeldud spordi tegemiseks, ikka rohkem pidusaaliks. Kuid lapsed saavad vallavanema sõnul selles saalis ka elementaarsed kehalise kasvatuse tunnid vajadusel peetud. Ventilatsioon on korralik.

Vallavanem Reet Alev meenutas, et Aidu lasteaed-algkool on pidanud üsna kitsastes oludes hakkama saama juba ammu. Kooliklassid on olnud ka kortermajas, lasteaed praeguses hoones. “Uut koolimaja me ei jõudnud ehitada, lapsi on vähe, uurisime võimalusi, kuidas toime tulla,” rääkis vallavanem. “Hakkasime lasteaed-algkooli hoonet remontima. Kõigepealt remontisime lasteaia ruumid, siis tegime ümber küttesüsteemi. Saime Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) abi ja hoones on nüüd maaküte. Seejärel korrastasime teise kolmandiku ehk kooli poolse osa. Varem oli seal kaks suurt ruumi ja hulk ebapraktilisi, väikeseid, ilma aknata ruume. Nüüd on neli parajat klassiruumi. Koolimaja sai ka pika koridori,” märkis vallavanem.

Kui Pisisaares valmis võimla, tuli investeeringute järg taas Aidu piirkonna kätte. “Et vald tasakaalustatult areneks, tuli lasteaed-algkooli juurdeehitus uuesti päevakorda.”

Aidus on küll külalistemaja ja seal saal, kuid piirkonna kõik inimesed sinna ikkagi ära ei mahuks. Lasteaed-algkooli vana saal, õigemini lasteaia rühmaruum on 60 ruutmeetrit, ventilatsioon oli nagu ta oli ja kui kuus naist seal tunnikese võimlesid, sai õhk lihtsalt otsa. Kogukonna jaoks ikkagi saali ei olnud.

Aidu lasteaed-algkooli uus saal on 98 ruutmeetrit ja lava 33 ruutmeetrit. Pajusi rahvamaja saalist vaid meeter lühem ja poolteist meetrit kitsam. Loomulikult on mõisahoone saal tunduvalt kõrgem.

Jäävad ehitaja tööga väga rahule

Vallavanem on ehitaja, Jõgeva Ehituse meeste ja naiste, tööga väga rahul. Hoone juurdeehituse projekteeris Sirje Projektbüroo.

Ehitajaga oli nii vallal kui ka koolil väga hea koostöö. “Kõike küsiti ja konsulteeriti, otsiti paremaid lahendusi, tööd tehti korrektselt,” rääkis koolide juht Kaare Põder.

Tema sõnul olid septembri algul suuremad tööd juurdeehitusel ka tehtud. “Pikk soe sügis oli meile tõeliselt hea kingitus,” tunnistas ka vallavanem.

Kahe kooli säilitamine Pajusi vallas on kirjas ka uues nelja Põltsamaa piirkonna omavalitsuse ühinemislepingus. “Väikesed lapsed peavad saama käia kodulähedases koolis,” on vallavanema kindel seisukoht.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus