Aidu lapsed käisid vallamajas koolitunnis

Kui Aidu koolis ollakse neljanda klassi kodanikuõpetusega jõutud riigikogu, valitsuse ja kohalike omavalitsuste teema juurde, minnakse koolitundi pidama Pajusi vallavalitsusse, et lapsed saaksid valla valitsemisasjadest selgema pildi. Traditsiooni alustas üheksa aasta eest endine vallavanem Heldur Lääne, kes kõikidel varasematel aastatel ka tunnianjaks on olnud. Senist tava otsustati jätkata tänavugi. Reedel kogunesidki neljanda klassi õpilased koos õpetaja Urve Minajeviga vallamajja, kus õpetajaametis oli praegune vallavanem Reet Alev. Nagu ikka, möödus koolitunni esimene pool vallamaja saalis, kus vallavanem tutvustas valla valitsemise süsteemi ja dokumente nagu eelarve, arengukavad jne ning andis ülevaate vallavalitsuse tegevusest. “Püüdsin kõige enam lastele selgitada just seda, mis puudutab haridust ja koole, hariduse andmist, koolide rahastamist, lastele mõeldud sotsiaaltoetusi,” ütles Reet Alev. Koolitunni teisel poolel tehti vallamajas ringkäik. Ametnikud tutvustasid ennast ja selgitasid lastele, missugused on nende tööülesanded. Lastele, kellest enamik olid kümneaastased, tundus kummalisena, et mõni vallavalitsuse töötaja on oma ametit pidanud tunduvalt kauem, kui neil eluaastaid. Näiteks läheb vallavalitsuse vanemspetsialistil Ülle Kirsimäel oma ametis viieteistkümnes aasta. Milvi Lepik on aga justkui maja elav ajalugu, kes oli tööl juba külanõukogu ajal, kuigi vahepeal oli siiski mõnda aega majast ära. Tavalisest koolitunnist kujunes seekordne kodanikuõpetuse tund natuke pikemaks, aga loodetavasti oli see huvitavam ja õpetlikum, kui kooliseinte vahel. Juhul, kui kellelgi peaksid tekkima suured mured, kutsus vallavanem lapsi pöörduma edaspidi enda poole kas otse või e-posti teel. VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus