Aidates dementsusega inimesi ja nende lähedasi

Juba 2018. aasta septembris sõlmis sotsiaalministeerium lepingu MTÜga Elu Dementsusega, Viljandi haigla, Tartu tervishoiu kõrgkooli ja Tallinna diakooniahaiglaga, et luua dementsuse kompetentsikeskus.


Kompetentsikeskuse eesmärk on tagada dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele Eestis inimväärne elu. Märtsis alanud eriolukorra tõttu on kompetentsikeskus keerulises olukorras. Inimesed, kelle jaoks keskus on loodud, kuuluvad ise riskirühma või puutuvad väga tihedalt kokku riskirühma kuulujatega ning sellest tingituna oli mõistlik loobuda ka kõikidest üritustest ja kohtumistest.
See ei tähenda, et töö oleks seisma jäänud ning suhtlemine toimub rohkem telefoni ja virtuaalsete suhtluskeskkondade kaudu.
Dementsuse vallas nõu saamiseks on vaja helistada info- ja usaldusliinile 644 6440. Infoliin töötab esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 12–16 ning kolmapäeviti kell 16–20.
Info- ja usaldusliinile saab helistada nii murede ja rõõmude jagamiseks kui ka lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioonis tekkivat üksindust, ärevust ja depressiooni. Helistada võivad nii dementsusega inimesed, nende lähedased kui ka tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistid või kogukonna liikmed, kui neil on mure dementse inimese käekäigu pärast. Kui helistaja ei soovi ennast tutvustada, võib ta oma küsimused esitada anonüümselt.
Juba kolmandat aastat korraldavad MTÜ Elu Dementsusega vabatahtlikud tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Enne eriolukorda koguneti 22 paigas üle Eesti. Mõnes tugigrupis käis lähedasi vähem, teises rohkem, kuid tagasiside oli enamasti kõigil sarnane: hea, et kokku saime, hea on oma muret teistega jagada, vahetada kogemusi ja nippe, kuulata, kuidas teised hakkama saavad, toetada ja saada ise tuge ning tunda, et sa ei ole oma murega üksi.
Eriolukorra ajal ei saa ka dementsete lähedased kokku tulla ning seepärast hakkasime neile korraldama virtuaalseid tugigruppe. Tugigrupiga ühinemiseks peab inimesel olema kõlaritega arvuti ja internetiühendus ning soovist ühineda võivad lähedased märku anda kirjutades info@eludementsusega.ee või helistades info- ja usaldusliinile 644 6440.
Helistades sellele numbrile tasub helistaja kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.
Virtuaalses tugigrupis osalemiseks peab olema internetiühendus, kuid nõu ja tuge saavad kõik tasuta.

Kadi Neubauer,
dementsuse kompetentsikeskuse infoliini ja tugigruppide projektijuht

blog comments powered by Disqus