Aidake kuulmisbussil jõuda abivajajateni

Eesti Vaegkuuljate Liit soovib tõsta eestimaalaste teadlikkust kuulmisest, kuulmisprobleemidest ning koguda toetust kuulmisbussi soetamiseks. Kuulmisbuss toob kuulmise mõõtmise, abivahendid, kuulmisega seotud teenused ja info Eestimaa väikelinnadesse ja küladesse.

Kuulmisbussid on teistes riikides (Soomest Austraalia ja Ameerikani) ringi sõitnud ja mobiilset kuulmisnõustamist pakkunud juba aastaid. Eestis on kuulmisabi või -uuringud kättesaadavad vaid suuremates linnades. Eelküsitlus maakondades näitas, et Tallinnast ja Tartust väljaspool oleks selline mobiilne teenus väga vajalik ja oodatud, sest linnas on ootejärjekorrad pikad ja aeg piiratud. Kuulmisbussi saab kasutada statistika kogumiseks ja skriiningute tegemiseks erinevate sihtrühmade, eriti koolinoorte seas. Kuulmisbussi soetamine ja sisustamise eelarve on umbes 100 000 eurot. Iga annetatud euro toetab kuulmisbussi jõudmist abivajajateni Eestis sõltumata elukohast.

Kuulmisbussi on sisse ehitatud nõustamiskabinet, kus saab teha ka kuulmisuuringuid, kasutades audiomeetrilisi mõõtmisvahendeid. Kuulmisbussis saab osta kuulmistarvikuid ning nõuandeid erinevate abivahendete ning nende kasutamise kohta. Kuulmisbussis saab kuulmisnõustaja jagada teavet kuulmisprobleemide ennetamiseks, nende märkamiseks ning annab nõu, kuidas vaegkuuljaga paremini suhelda.

Miks kuulmisprobleemidega on vaja tegeleda?

Kuulmislangus puudutab iga viiendat kuni seitsmendat inimest elanikkonnast ehk Eestis umbes 200 000 inimest ja nende lähikondlasi. Kuulmiskahjustusega inimeste arv suureneb iga aastaga. Levinumateks põhjuseks on müra, läbipõetud haigused, geneetilised häired ja vanusega kaasnev kuulmislangus.

Noorte seas on vajalik teha skriiningud, uurimaks mürakeskkonna mõju nn kõrvaklappide põlvkonnas. Järjest rohkem inimesi elab n-ö klapid-kõrvas või siis pidevas muusika- või müraväljas. Me ei tea täna selle mõju kuulmislangusele, aga statistikat ja uuringuid oleks väga vaja. Toetus aitaks koguda statistikat, kaardistada olukorda, millele tuginedes teha otsuseid.

Kuulmisbuss aitaks kuulmislangust avastada, toetaks varasemat märkamist, teadlikkust kuulmishoiust ja probleemide äratundmisest ning pakuks kohe ka nõu ja abi.

Kuulmisprobleemide varajane märkamine aitab ennetada vaimse tervise probleeme ning tagab parema elukvaliteedi abivahendi saamisel. Diagnoosimata kuulmislangus võib olla üks vaimse tervise ja toimetuleku pärssijatest, probleemide põhjustaja pere- ja töösuhetes. Paljud inimesed, kes pole teadlikud oma kuulmislangusest, tunnevad kurnatust, väsimust, stressi, pingeid, sagenevaid arusaamatusi, alaväärsust, saamatust. See viib suhtlemise ja sotsiaalsuse piiramiseni, depressiooni või raskemate vaimsete probleemideni.

Mis kasu kuulmisbussi toetamisest saab

Toetame igati annetajate head mainet. Firma logo on võimalik paigutada bussile, mis sõidab mööda Eestimaad. Eesti Vaegkuuljate Liit kaasab ja tunnustab oma toetajaid organisatsiooni veebilehel, sotsiaalmeediakanalites ja suursündmustel.

Kuulmisbuss pakub võimalust tõsta firma ja partnerite teadlikkust kuulmislangusest – kuidas mõista ja aidata, ennetada ja tegutseda kuulmisprobleemidega inimeste puhul.

Hea enesetunne ja teadmine, et olete saanud aidata, vaegkuuljate ja nende lähedaste elukvaliteeti parandada. Suur osa rahvastikust on väga tänulik.

Eestimaa Vaegkuuljate Liit saab 25aastaseks, Eesti riik 100aastaseks. Teie abiga loodame teha eestimaalastele kingituseks kuulmisbussi, mis parandaks väga paljude inimeste elukvaliteeti.

Oleme avatud ettepanekutele, mil määral või kuidas kuulmisbussi ja kuulmisprobleemidega inimesi toetada saaksite.

Kuulmisbuss aitab lahendada järgmised kitsaskohad:

*kuulmisabi jõuab ka väiksematesse maakohtadesse;

*teenused muutuvad kättesaadavamaks;

*statistika kuulmislangusega inimestest täpsustub;

*teavitus- ja ennetustegevused jõuavad laiema sihtrühmani;

*kuulmisalase ligipääsetavuse kaardistamine, nõustamine.

Eesti Vaegkuuljate Liit on loonud Uno Taimla Fondi, kuhu ootame toetusi kuulmisbussi soetamiseks. Uno Taimla, kelle järgi fond nime sai, oli mees, kes asutas vaegkuuljate organisatsioonid Eestis ja võitles kuulmispuudega inimeste heaolu eest aastakümneid. Eesti Vaegkuuljate Liit ja Uno Taimla Fond on  saanud märgi hea annetuste koguja.

Oleme tänulikud toetuse eest Uno Taimla Fondi

EE742200221050525437

Eesti Vaegkuuljate Liit

Eraisikutest annetajatel palume selgitusse märkida isikukood, kui soovite annetuse eest tulumaksu tagasi saada.

KÜLLIKI BODE, Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus