Aia- ja metsasaaduste müüjad peavad kasutama taadeldud kaale

Seoses aia- ja metsasaaduste müügiperioodiga tuletab tehnilise järelevalve amet meelde, et müüjad peavad ka tee ääres, koduhoovis või muudes sarnastes kohtades kasutama nõuetele vastavaid kaale. Et tagada mõõtmiste usaldusväärsus, peavad jaemüügil ja kokkuostmisel kasutatavad kaalud olema taadeldud.

Kaalude taatlemisega tegeleb Eestis kolm taatluslaborit (Metrosert AS, Metrex Mõõtekeskus OÜ ja Kaalukoda A.A. OÜ). Kaalude taatlemist on võimalik läbi viia laboris või kohapeal. Kaalude taatluskehtivusaeg on üks aasta. Nõuetekohaseid kaale müüvad Eestis mõõtevahendite müügile spetsialiseerunud ettevõtted. Mõõteseaduse nõuetele mittevastavaid kaale (näiteks koduelektroonika poodides müüdavad kaalud) taadelda ei saa.

Jaemüügil ja kokkuostmisel kasutatavate mõõtevahendite nõuetele vastavuse üle teevad järelevalvet tehnilise järelevalve amet ja tarbijakaitseamet. Rahatrahv nõuetele mittevastava mõõtevahendi kasutamise eest on eraisikule kuni 1200 eurot ja juriidilisele isikule kuni 2000 eurot.

ANU VÕLMA, tehnilise järelevalve ameti avalike suhete peaspetsialist

blog comments powered by Disqus