Ahto Vili väärib aasta põllumehe tiitlit

Vooremaa tegijate hinnangul väärib Torma Põllumajandusosaühingu juht Ahto Vili aasta põllumehe tiitlit. Just tema teeneks võib pidada seda, et Torma POÜ-st on saanud üks tuntumaid piimakarjakasvatusega tegelevaid ettevõtteid Eestis.

Vili on märkinud, et kui paljud põllumajandusettevõtted on põhiliselt investeerinud mahtude suurendamisse, siis nemad on investeerinud efektiivsuse kasvu. Tormas on praegu 635-pealine lüpsikari ja väljalüps ühe lehma kohta ületab 10 000 kilogrammi piiri aastas. Selliste tulemusteni jõudmisel on olnud oluline koostöö Eesti Maaülikooliga. Vili on ka öelnud, et mõtestamata töö rühmamine ei anna head tulemust, kui selle taga ei ole tarku päid, kes määravad kindlaks, kuidas ja millisel moel ühte või teist tööd peaks tegema. Torma põllumehed teevad tihedat ja hästi toimivat koostööd ka Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga ning koostöö sobib mõlemale poolele.

27. juuli 2013

blog comments powered by Disqus