Ahjuvahetuse toetust saab hakata küsima ilmselt kütteperioodi alguses

Kliimaministeerium loodab tihedalt asustatud piirkondade inimestele avada võimaluse küsida toetust vana ahju asendamiseks õhksoojuspumbaga või uue, vähem saastava ahjuga suve lõpus. Vastava õigusakti loodab ministeerium heaks kiita augusti esimeses pooles.
Toetust on kavas hakata andma linnades, kus selle eeldatav mõju õhukvaliteedile ning inimeste tervisele on kõige suurem. Linnad on välja valitud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse uuringu põhjal.
Sõltuvalt piirkonnast on toetuse eelduslik määr kas 50% või 70%. 70-protsendiline toetusmäär on kütteseadme uuendamiseks kavas Ida-Virumaal Jõhvis, Kiviõlis ja Sillamäel; Jõgevamaal Jõgeval ja Põltsamaal; Valgamaal Valgas, Otepääl ja Tõrvas.
Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigina tahke kütus.
Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud e-toetuse keskkonna kaudu kuni meetme eelarve ammendumiseni. 18,5 miljoni euro suuruse eelarvega meetmest on kavas toetada hinnanguliselt 1850 elamu kütteseadme uuendamist.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus