A/H1N1 gripi vastu vaktsineerimisele kuuluvad siht- ja riskirühmad

Riskirühma kuuluvad isikud, kellele võivad haigestumine grippi või sellega kaasnevad tüsistused olla kindlatel kliinilis-epidemioloogilistel põhjustel eluohtlikud ning keda tuleb seetõttu vaktsineerida.  Sihtrühma kuuluvad isikud, kellel on tööst tingitult kõrgem oht haigestuda grippi, kes puutuvad  iga päev kokku suure hulga gripi riskirühma kuuluvate isikutega ning kes võivad haigestumisel levitada gripiviirust riskirühma kuuluvatele isikutele.

Vaktsineerimisele kuuluvad eelkõige järgmistesse siht- ja riskirühma kuuluvad isikud:

*lapseootel naised, kes on end rasedana arvele võtnud ning naised, kellel on sünnitamisest möödas kui 6 kuud;

*lapsed vanuses 6 kuni 24 kuud;

*tervishoiutöötajad, kes on otseses kokkupuutes patsientidega (kõikide kiirabibrigaadide liikmed, kõik perearstikeskuste töötajad, koolitervishoiuteenuse osutajad, naistearstid ja ämmaemandad, haiglate erakorralise meditsiini osakondade töötajad, intensiivravi osakondade töötajad, nakkushaiguste osakondade töötajad ning muud töötajad vastavalt tervishoiuteenuse osutaja töötervishoiu riskianalüüsile);

*Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, Tallinna ja Tartu tervishoiukõrgkoolide arstipõhiõppe ja õepõhiõppe üliõpilased;

*Piirivalve lennusalga ambulantslende teostavad töötajad;

*hoolekandeasutuste ja avahoolduse töötajad ning koduõenduse töötajad, kes on otseses kokkupuutes patsientidega;

*lapsed ja noorukid vanuses 2-17 a, kes põevad raskeid kroonilisi või immuunpuudulikkusega kulgevaid haigusi vastavalt käesoleva dokumendi lisas 1 nimetatud rahvusvaheliste haiguste klassifikatsiooni (RHK) koodidele;

*täiskasvanud vanuses 18-64 a., kes põevad raskeid kroonilisi või immuunpuudulikkusega kulgevaid haigusi vastavalt käesoleva dokumendi lisas 2 nimetatud RHK koodidele;

*farmatseudid ja proviisorid.

Vaktsineerimisele kuuluvate siht- ja riskirühmade edaspidise laiendamise üle otsustab sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjon.

Vaktsineerimist pandeemilise gripi A/H1N1 vastu korraldavad oma nimistu põhiselt perearstid.

Lapseootel naiste vaktsineerimist korraldavad naistenõuandlad ja teised tervishoiuasutused neil arvel olevate rasedatele.

Tervishoiutöötajate vaktsineerimine viiakse läbi teenuseosutaja määratud korraldusega.  

Nõuetekohaste vaktsineerimise läbiviimise võimaluste puudumisel asutusesiseselt pöörduvad vaktsineerimisele kuuluvad tööalaselt ohustatud isikud selleks oma perearsti poole.

Perearstid määravad täiendavalt nende nimistus arvel olevad isikud, kes vastavad eelpool toodud vaktsineerimise kriteeriumidele.

MONIKA AASA, maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

blog comments powered by Disqus