Äge võimuvõitlus Kassinurme kuningriigis

Mäng ise oli jätk samas paigas juulikuise Mütofesti ajal mängitule. Toonaste olevipäevapidustuste ajal oli väepealik Turm nimelt hauda saatnud Kassinurme kuninga Ergas Õilismeele ja röövinud tema tütre. Seekordse mängu juhatasid sisse kuningatütre ja Turma pulmad, mida peeti hiies vastu kuningatütre tahtmist: Turmale ja tema relvakandjatele polnud tal millegagi vastu hakata.

Selleks, et vana kuninga väimehena troonile tõusta, tuli Turmal aga veel kõrvaldada seaduslik troonipärija ? kuningapoeg Käbekäsi. Laupäevase luure- ja lahingtegevuse käigus õnnestuski Turma väel Käbekäe laager vallutada ning kuningapoeg teise ilma saata. Varsti pärast hirmsat veretööd krooniti Turm kuningaks.

Ent ülekohus ei seisa kotis. Peatselt ilmusid välja Käbekäe onupojad. Nad ei pretendeerinud küll Kassinurme kuningriigi troonile, sest neil olid oma kuningriigid olemas, ent nad nõudsid Ergas Õilismeele ja Käbekäe tapmisest sündinud kahju korvamist rahas või verega. Turm maksta ei tahtnud ning saatis ka onupojad teise ilma. Järgnes pühapäevane suur lahing, milles Turmal tuli silm silma vastu seista naaberriikide väeüksustega.

Jäi viiki

“Lõpulahing jäi viiki,” tõdes üks seekordse lahinglarbi korraldajatest, rollimänguklubi Ancalagon juhatuse liige Allan Bernard. “Terves mängus kaldus aga vaekauss tugevasti Turma poolele.”

Seekordne rollimäng oli Allan Bernardi sõnul võitluslikuma iseloomuga kui mõnedki varasemad ning kaasa tegi selles umbes 160 inimest Tallinna, Tartu, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Haapsalu ja Jõgevamaa rollimänguklubidest.

Rollimängu roll

Larp ehk live action role play ehk seikluslik rollimäng jõudis Mati Nuudi sõnul Eestisse kuus aastat tagasi ja hakkab tasapisi omandama seda kohta seiklushimuliste eestimaalaste elus, mis tal olla võikski.

“See on niisama arvestatav harrastus nagu koorilaul ja rahvatantski, ainult et minu meelest märksa mitmekülgsem,” ütles Mati Nuut. “Rollimängijad teevad endale varustust meisterdades ju käsitööd, tegelevad võitluskunstidega, uurivad ajalooallikaid ning mütoloogiat jne. Pealegi saavad urbaniseerunud noored rollimängu mängides looduses viibida ja elada ohutul viisil välja oma loomulikku agressiivsust. Linna peal hängimiseks jääb neil siis palju vähem aega.”

Mis palkide koorimisse puutub, siis paraku ei edenenud see vaatamata ?surnute” töölerakendamisele nii jõudsasti, kui vaja olnuks. Manala täitus nimelt kõige edukamalt öötundidel, mil palgikoorimine oli pimeda tõttu raskendatud. Ka päevane töötegemine muutus lõpuks võimatuks, sest töövahendid polnud enam piisavat teravad ja ihuda polnud neid millegagi.

“Et linnust edasi ehitada saaks, peame suutma veel sügisel ühe suure vabatahtlike grupi palke koorima saata,” ütles Mati Nuut.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus