Adaveres avati esimene Jõgevamaa õpilaskodu

Adavere õpilaskodu läks maksma 1,7 miljonit krooni, enamik rahast tuli haridusministeeriumilt, umbes kümme protsenti investeeris ka kohalik omavalitsus ehk Põltsamaa vald. Ehitustööd tegi Adaveres AS Lepe Ehitus.

Õpilaskodu võimalikeks elanikeks on õpilased, kel on pika tee või korraldamata liikluse tõttu rakse iga päev oma kodust koolis käia, kelle vanemad töö tõttu pikalt kodunt eemal viibivad või kelle peres on kooliskäimist ja õppimist segavaid probleeme.

Adavere Põhikool saab 10 õpilast juurde

Adavere õpilaskodu sisustamisel aitasid kaasa kohalikud elanikud ja ettevõtjad. Näiteks kinkis perearst õpilaskodule arvuti, Adavere Agro muusikakeskused. Palju kohalikke elanikke tõi õpilaskodule raamatuid, potililli ja muud vajaminevat nipet-näpet. Adavere Põhikooli direktor Rein Uusmaa tänas südamest Soome Järvänpää koguduse inimesi, kelleta maja sisustamine poleks nii hõlpsasti läinud.

Uusma sõnul on õpilaskodu asukad enamasti Põltsamaa ja Pajusi vallast ning Põltsamaa linnast, nad hakkavad õppima Adavere Põhikoolis. “Meie kool saab kümme õpilast juurde,” kinnitas Uusmaa.

Adavere Põhikoolil ja Põltsamaa vallal on haridus- ja teadusministeeriumiga põhimõtteline kokkulepe ka hoone teise poole õpilaskoduks välja ehitamise kohta, millega lisanduks veel 18 kohta, ent enne selle töö kallale asumist vaadatakse, kuidas juba valminud hooneosa toimima hakkab.

Vaimastveres veel mõni vaba koht

Vaimastvere mõisa kunagisse tõllakuuri rajatav õpilaskodu saab valmis septembri lõpuks. Ehitustööd teeb arhitektuuriliselt väärtuslikus muinsuskaitse aluses hoones enam kui 4 miljoni krooni eest AS Cobra Grupp. Õpilaskodusse tuleb 24 majutuskohta, millest praeguseks on veel täitmata paar-kolm. Ent normaalselt ära majandada suudab õpilaskodu end vaid siis, kui kõik 24 kohta täis saavad.

“Jõgeva vallas on ilmselt kõik õpilaskodu võimalustest juba teadlikud. Loodan, et ka naabervaldade sotsiaaltöötajad hoolega läbi mõtlevad, kas nende piirkonnas pole lapsi, kellele õpilaskodu kohta vaja oleks. Nii mõnelegi paljulapselisele või puudust kannatavale perele oleks see ju suureks kergenduseks, kui laps viis päeva nädalas priil ülalpidamisel on ja viibib kodus vaid nädalavahetustel. Ning kindlasti on ka neid kodusid, kust on lapsed lihtsalt vaja ära tuua ? kasvõi mõneks ajakski,” ütles Vaimastvere Põhikooli direktor Väino Ling.

Tema sõnul ei leidu ilmselt palju lapsevanemaid ? mõned välismaal tulusa teenistuse leidnud ehk välja arvatud ?, kes oma lapse eest kogu 15 000-kroonise aastamaksu ise välja käia sooviksid.

Samuti kõhklevad ilmselt ka omavalitsused, enne kui sellise summa oma valla lapse õpilaskodus elamise kulude katteks välja käivad. Nii et tõenäolisim on leida õpilaskodusse elanikud ikka sel teel, et neile taotletakse riigieelarvest toetatavad kohad.

“Kui vald taotleb õpilasele kohta õpilaskodus ja suudab veenvalt põhjendada, miks seda vaja on ning kui maavanem taotluse omalt poolt kinnitab, siis on üldjuhul väga tõenäoline, et haridusministeerium seda taotlust ka aktsepteerib ja et eelarveline koht saadakse,” ütles Väino Ling.

Mõned lapsevanemad on avaldanud kartust, et juhul, kui laps õpilaskodusse paigutatakse, jäävad nad ilma riiklikust lastetoetusest. See kartus on aga alusetu: lastetoetuse äravõtmiseks pole ju mingit põhjust, sest nädalavahetustel on õpilaskodu elanikud kodus ning rõivad, koolitarbed ja muu vajaliku ostavad neile endiselt vanemad.

Õpilaskodu plussiks on, et sealsed elanikud saavad neli korda päevas kooli sööklas sooja toitu, õhtupoolikul aga täiskasvanu juhendamisel koolitükke teha ning osaleda kooli juures tegutsevate huviringide ja treeningrühmade töös. Lisavõimalusi vaba aja veetmiseks annab õpilaskoduga ühte majja rajatav avatud noortekeskus.

“Minu arust on õpilaskodude ehitamise ja laste seal elamise võimaluse rahastamine riigi poolt üks õilis tegu, sest nii saavad ka kehvematest kodudest pärit või koolidest kaugel elavad lapsed teistega võrdsed võimalused haridust saada,” ütles Väino Ling. “Ning õpilaskoduks ehitatud vanast tõllakuurist, mis senini üsna räämas oli, saab Vaimastvere kõige kenam maja.”

Voore õpilaskodus 30 kohta

Voorel ehitati õpilaskodu elanike majutamiseks ümber trepikoja jagu 1980. aastatel rajatud kolmekorruselise elamu kortereid. Ehitustööd tegi AS Cobra Grupp ning neid rahastas 1,6 miljoni krooni ulatuses riik ja 400 000 krooni ulatuses Saare vald. Õpilaskodu mahutab ligikaudu 30 õpilast.

Voore Põhikooli direktor Raivo Reimets ei salga, et õpilaskodus näevad nii tema kui ka vallavanem Jüri Morozov teatud mõttes päästerõngast, mis peaks veidigi pidurdama demograafilistest protsessidest tingitud õpilaste arvu vähenemist – õpilaskodu toob ju kooli õpilasi juurde.

RIINA MÄGI
HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus