Adavere saab jalakäijate tunneli

Tallinna-Tartu maantee poolitab Adavere aleviku nii, et ühel pool maanteed asub elurajoon, teisel pool aga ettevõtted, lasteaed, põhikool ning teenindusasutused. Seega oleks tunnel alevikus hädavajalik ning nüüd on tekkinud lootus, et see  järgmisel aastal rajatakse.


Plaanist rajada Adavere alevikku jalakäijate ja jalgratturite jaoks sõidutee alt kulgev tunnel rääkis lähemalt Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil. Iga päev ületab Adaveres maanteed päris suur hulk jalakäijaid, nende seas lasteaialapsed ning kooliõpilased. Mõistagi on riigi ühe kõige suurema liiklusintensiivsusega maantee ületamine ohtlik nii jalakäijatele kui jalgratturitele. Adavere alevik on liiklusohtlik paik sõidukijuhtidele, selle asula läbimine nõuab neilt kõrgendatud tähelepanu.

Ehitus peaks algama tuleval aastal

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul oli maanteeametil alguses plaan rajada Adaverre tunnel juba 2015. aastal, ent nüüd lükkus see ettevõtmine aasta võrra edasi. Käesoleval aastal valmistatakse ette tunneli eskiisprojekt ning 2016. aastal peaks kava kohaselt algama ehitamine.

Vallavanem märkis, et vahepeal loobuti tunneli rajamise plaanist, kuid maanteed ületavaid inimesi loendades jõuti selgusele, et seda on Adaveres siiski väga vaja. Samas on maanteeamet esitanud tunneli rajamisel omapoolseks tingimuseks, et kui tunnel valmis, ei tohi jalakäijad ega jalgratturid enam mujalt teed ületada. Tunneli rajamine võib kaasa tuua ka Adavere bussipeatuse  asukoha muutmise.  Lisaks on tunneli rajamine keeruline seetõttu, et tuleb täita nii loodus- kui ka muinsuskaitse poolt esitatavaid nõudeid.

Arutatakse läbi kohalike elanikega

Maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juhi Janar Taali sõnul on nende firma eesmärk tõsta Tallinna-Tartu maanteel Adavere alevikus piirkiirust. Selleks ongi tarvis rajada jalakäijate ja jalgratturite tunnel. Loenduse tulemuste põhjal ületab Adaveres maanteed ööpäevas umbes 350 inimest.

Taali sõnul ollakse ettevalmistustega veel algusjärgus, sest eskiisprojekt on käivitamisfaasis. Ehitusprojektist saab rääkida pärast seda, kui on välja kuulutatud riigihange. Kui ehitustööd algavad, siis liiklust objektil täielikult ei suleta, vaid üks sõidurada jääb nelja meetri laiuses kasutusse. Tunneli ehitamiseks kulub koos teekatte taastamisega poolteist kuud. Kogu projektiks kulub aga veidi rohkem aega, sest ehitatakse välja ka kergteed, et tagada jalakäijatele ja jalgratturitele juurdepääs tunnelini mõlemal pool maanteed. Mopeedide ja mootorratastega tunnelit läbida ei tohi. Tunnelisse paigaldatakse ka valgustus.

Kavandatava tunneli maksumusest on veel vara rääkida. Adavere tunnelit rahastatakse maanteeameti eelarvest, täpsemalt eelarve liiklusohtlike kohtade ümberehitamise realt.  Kui eskiisprojekt valmib, tutvustatakse seda kohaliku omavalitsuse esindajatele ja see idee arutatakse läbi ka kohalike elanikega, et leida tunneli kasutajate jaoks sobivaim lahendus. Alles pärast arutelusid asutakse ehitusprojekti koostama.

Janar Taali sõnul lähtuvad nad Adavere tunneli rajamisel teehoiukavast, mis on kehtiv kuni aastani 2020. Tunneli ehitusprojekti valmimise ajaks on ka selge, kas uuel ametisse asunud valitsuskoalitsioonil on kavas teha Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ümberehitusplaanides muudatusi.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus