Adavere põhikoolis moodustatakse erivajadustega õpilaste klass

 

Põltsamaa vallavolikogu viimati toimunud istungi päevakorras oli hariduslike erivajadustega õpilaste klassi avamine Adavere põhikoolis. Põltsamaa vallavolikogu otsustas haridusnõuniku sellekohast ettepanekut toetada.  

Põltsamaa vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Silja Peters lausus, et Adavere põhikooli direktor Sirje Jõemaa on esitanud avalduse hariduslike erivajadustega õpilaste klassi moodustamiseks Adavere põhikooli juurde. Peters lausus, et üks selline nelja õpilasega väikeklass Adavere põhikooli juures juba tegutseb ja õpilastel läheb seal hästi.

Nõunik tõdes, et selline väikeklass pole suutnud lahendada kõiki nende õpilastega seotud probleeme, aga varasemaga võrreldes on saavutatud märkimisväärset edu nii õppetöös kui käitumises. Väikeklassi ei suunata ühtegi õpilast ilma nõustamiskomisjoni otsuseta, nüüd on aga Adavere põhikooli tulemas õpilasi, kellest mõnele on nõustamiskomisjonilt sellekohane soovitus antud.  

Silja Peters ütles, et sellise väikeklassi moodustamiseks on vajalik kooli pidaja ehk Põltsamaa valla nõusolek ja selle saab anda Põltsamaa vallavolikogu.

Väikeklassi loomisel on eeliseks, et sellises klassis õppivatele õpilastele on riigipoolne rahaline toetus suurem kui tavaklassi õppuritele. Tavaklassi õpilase pearaha on aasta kohta 1082 eurot, lisaks vallapoolne toetus. Väikeklassi õpilase puhul on see summa oluliselt suurem ja haridusnõuniku sõnul katab riigi poolt tulev toetus selle klassi avamisega seotud kulutused. Haridusnõunik ütles, et kui kaks õpilast, kelle dokumendid veel hetkel läbivaatamisel on, eriklassi minemiseks valmis pole, võib juhtuda, et  see klass kohe sügisel tegutsemist ei alusta, kuid  niipea kui õpilaste dokumendid korda saavad, oleks võimalik klass avada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus