Adavere Põhikooli hoolekogus uus liige

 

Põltsamaa vallavolikogu jaanuarikuisel istungi päevakorda oli teiste küsimuste seas kinnitatud Adavere põhikooli hoolekogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.

Vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi seadusele moodustab hoolekogu ja  kehtestab selle töökorra kooli pidaja.  Adavere Põhikooli pidajaks on Põltsamaa vald. Põltsamaa vallavolikogu on vastu võtnud määruse, kus on öeldud, et Põltsamaa vallavolikogu nimetab oma liikmete seast ühe esindaja iga oma valla kooli hoolekogusse. Varem oli Adavere Põhikooli hoolekogu liikmeks Elve Žukovits, kes vahetas elukohta ja  lahkus seega ka Põltsamaa valla volikogust. Seetõttu peatusid ka tema volitused Adavere kooli hoolekogu liikmena. Tema asemel nimetati hoolekogusse Eve Kõrts.

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus