Adavere õpilaskodu asukad leiavad ruumi maja teises tiivas

Vahetult enne kooliaasta algust tuleroaks langenud Adavere õpilaskodu asukad tänavale ei jää, Adavere Põhikooli direktori Sirje Jõemaa sõnul leitakse hoone tulest kahjustamata tiivas õpilaskodu lastele ruumid koolitöö väliseks õppetööks ning tegevuseks. Kaugemalt tulnud lastele kindlustatakse ka majutusvõimalus.

Lõuna-Eesti Päästekeskuse Põltsamaa komando meeskonna vanema Rainis Punga sõnul said nemad väljakutse Adavere õpilaskodu põlengule laupäeva öösel kell 2.26. Umbes tund aega enne õpilaskodu põlengut teatati Põltsamaa komando päästjatele, et Adaveres põleb prügikast. Rainis Punga sõnul põles päästjate kohale jõudes see osa õpilaskodu hoonest, kus asus vaba aja keskus, lausleegiga. “Sündmuskohal oli olukord päris kurb. Põlengu tagajärjel on vaba aja keskuse kohal olnud katuseosa täielikult hävinenud. Perearstikeskuse osa jäi küll tulest puutumata, ent sai samas tõsiseid kuuma-, vee- ja suitsukahjustusi,“ rääkis Pung. 

<p class=”MsoNormal” style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=”justify”>Kahju umbes pool miljonit krooni

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul on Adavere õpilaskodus aset leidnud põlengu näol tegemist poole miljoni kroonini ulatuva varalise kahjuga. Vallajuhi sõnul loodab ta, et ehitusliku kahju korvab Ergo Kindlustus, millega Põltsamaa vallal on seni olnud hea ja toimiv koostöö. Samas teeb ka vallavanemale muret tules hävinenud inventar, mida oli suures osas saadud sotsiaalabi korras. Tõnsoni sõnul on tõsiseks probleemiks ka hoogsalt lähenev õppeaasta algus.

Tulekahju tekkepõhjuse kohta lausus Toivo Tõnson, et kindlasti ei saanud see alguse äikesest ega ka elektrisüsteemist. Ilmselt sai see põleng tekkida ainult kas kellegi hooletusest või pahatahtlikkusest. Vallavanem usub, et keegi võis enda arvates teha nalja andmata aru, millega selline “naljatamine“ lõppeda võib.

“Hoone taastamisega alustame esimesel võimalusel. Loodan, et see juhtub juba paari-kolme nädala jooksul,“ rääkis Toivo Tõnson.

Perearstikeskuse ruumes töötamine praegu võimalik ei ole. Sama kinnitas ka Adavere õpilaskodu hoones tegutsenud perearst Sirje Alusalu. Õnneks saadi perearstikeskusest küll arvuti ja EKG aparaat välja tuua, ent ruumid ja inventar said siiski tõsiseid kahjustusi. Eilseks Adavere perearsti vastuvõtule registreerunud inimesed võeti vastu Põltsamaa perearstikeskuse ruumes. Siiani pääsesid Adavere piirkonna elanikud perearsti vastuvõtule kahel korral nädalas, kuid õde võttis patsiente vastu ka ülejäänud tööpäevadel. Adaveres asus ka Sirje Alusalu perearstikeskuse arvuti “süda” ehk server, mistõttu ei õnnestunud kuni esmaspäeva lõunani interneti vahendusel pääseda ei pildipanka ega retseptikeskusesse.

“Seni kuni meil pole katust pea kohal ega elektriühendust, rääkimata ruumide vee- ja suitsukahjustustest, rikutud mööblist, on praegu seal tegutsema asumine välistatud,“ rääkis Sirje Alusalu. “Meil jääb üle loota ainult valla ja kooli kiirele tegutsemisele ning sellele, et remonditööd võimalikult kiiresti algavad ning et need ka kiiresti ning kvaliteetselt tehtud saavad.“ 

Päästja vajas esmaabi

Rainis Punga sõnul sõitsid nemad Adavere õpilaskodu põlengut kustutama kahe masinaga, lisaks oli Põltsamaa päästjatele appi tulnud kustutustöid tegema kaks tuletõrjeautot Jõgevalt ning kaks masinat Paidest, veel  sõitis sündmuspaigale operatiivkorrapidaja. Kustutustöödega alustati kella poole kolme ajal öösel ning need kestsid kuni kella kaheksani hommikul.

Hoone soojustamisel on kasutatud saepuru ning selle kustutamine on päris keeruline. Enne õpilaskodu põlengu lõplikku kustutamist poole kuue paiku hommikul sai häirekeskus teate Jõgeva vallas aset leidnud katlamaja põlengu kohta ja seetõttu sõitsid Jõgeva päästemasinad Adaverest ära. Hoone katusepleki põlengu tulemusena lendus õhku nii mürgist gaasi, et ühele päästjale tuli kohapeal esmaabi anda. Selleks polnud kiirabi tarvis, sest taoliste tulekahjude korral tuleb kiirabi päästjatega kaasa. Sellegipoolest saadi olemasolevate päästjatega sündmuskohal hakkama, ehkki kustutustööd oli Põltsamaa komando meeskonna vanema kinnitusel rasked. Tulekahju täpsem tekkepõhjus on arusaadavalt alles selgitamisel, ent Rainis Punga sõnul kahtlustatakse süütamist.  

Loodetakse lahketele toetajatele

Adavere Põhikooli direktor Sirje Jõemaa lausus, et H-kujulisest hoonest üks pool on hävinenud ja vajab renoveerimist. Jõemaa hinnangul saab renoveerimistööde näol olema tegemist päris töömahuka ettevõtmisega. Et hoone teine pool on terve ja jäi tulekahjust puutumata, siis saab õpilaskodu kooliaasta alates oma tegevust jätkata. Umbes viieteistkümnest õpilaskodu lapsest viis on Põltsamaa valla lapsed, kes saavad kodus ööbida. Kümme õpilast loodetakse koolijuhi sõnul kohapeal ära majutada. Ka õpilaskodu õpetajad, kes hetkel veel tulekahjust põhjustatud hävitustöö likvideerimisega tegelevad, saavad õppeaasta algul oma igapäeva tegevust jätkata.

Sirje Jõemaa hinnangul tundub siiski tegemist olevat süütamisega. “Kuid ootame ära uurimistulemused ja eks siis saame teada,“ lausus Jõemaa.

Masu ajal kokkuhoitava tänavavalgustuse arvelt võib Jõemaa sõnul pimedatel augustiöödel nii mõndagi ebameeldivat sündida. Adavere Põhikooli direktor loodab, et ehituslikud kahjud korvab kindlustus, ent keerulisem on olukord hävinenud mööbli ja muu ruumide sisustusega. Koolijuhi sõnul loodab ta, et ehk tulevad siin õpilaskodule appi kohalikud inimesed ja ettevõtjad.

Rainis Punga sõnul on Põltsamaa piirkonnas viimasel ajal palju tulekahjusid toimunud ja pea iga päev on nad saanud väljakutse kuhugi tuld kustutama. Laupäeval sõitsid päästjad tuld kustutama kahel korral, pühapäeval vajati päästjate abi kolmel korral. Põltsamaa komando meeskonna vanema sõnul käituvad inimesed tule tegemisel väga hooletult, seades sellega ohtu mitte ainult iseendi, vaid ka kaasinimeste vara ja tervise. Pung paneb inimestele südamele, et lõkke tegemisel tuleb tagada ka tuleohutus.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus