Adavere koolis avati uuendatud võimla

Kolmkümmend aastat tagasi valmis koos Adavere koolimaja uue osaga ka võimla, mida palju aastaid pärast seda ikka Adavere uueks võimlaks kutsuti. Aeg tegi aga oma töö ja kool vajas juba ammu hädasti paremaid sportimistingimusi. Tänu Põltsamaa vallavalitsusele õnnestus mõned aastad tagasi alustada võimlas põhjalikumate remonditöödega. Nüüd on Adavere suurtel ja väikestel põhjust tõeliselt rõõmustada nii võimla kaasaegsete sportimisvõimaluste kui ka kunstmuruga palliplatsi üle õues. Ilmselt kogunevad siia tulevikuski aeg-ajalt suuremate spordisündmuste puhul kogu valla koolilapsed.

Tõeline spordipidu

Rõõmsates värvides võimla mahutas keskpäeval ära uskumatult palju rahvast. Spordirõivais lapsed, õpetajad ja teised asjaosalised sättisid ennast seinaäärsetele pikkadele pinkidele istuma või võtsid kohad sisse otse põrandal. Põrand tõmbaski esmalt kõikide tähelepanu ning see on võimlas ka kõige uhkem ja kallim. Sellepärast tuldigi sinna esimesel korral enamasti sokkides. Nii ka vallavanem Toivo Tõnson, kes lipsu eest võttis ja pluusinööbid valla päästis ning lastepere ette astudes kutsus kõiki üles sportlikult lõbusad olema ning ilusa võimla üle rõõmustama.

Linti läbi ei lõigatud ega pidulikult kedagi üles ei rivistatud. Pisut ametlikkust kuulus aga spordipeo hakatuseks ära küll. Kõigepealt andis vallavanem üle tänukirja omakandist pärit Riigikogu liikmele Margi Einale abi ja osavõtlikkuse eest võimlale uue ilme andmisel. Nimelt oli Margi Einal oma osa selles, et võimla remondiks õnnestus lisaks valla eelarverahadele saada miljon krooni vabariigi 2005. aasta eelarvest. Tänukirjad kuulusid ehitajatele OÜst Lepe Ehitus: Leo Porkanenile, Andres Buddelile ja Gilmar Kr?ivetsile. Mõistagi poleks ei Adavere ega ka kogu Põltsamaa valla spordielu edenemine võimalik ilma siinsete tublide eestvedajate Anar ja Väino Treimanita, kellele seekord suurimate austusavalduste saatel valla aukirjad üle anti.

Nagu vallavanem selgitas, kulgesid põhilised tööd võimlas kahel aastal. Möödunud aastal valmisid ventilatsioonisüsteemid, tehti korda pesu- ja tualettruumid. Tänavune aasta on pühendatud peamiselt uuele põrandale. Vallavanem kutsus kõiki üles seda eriti hoidma, rõhutades, et iga asi püsib uus ja ilus siis, kui sellega hoolikalt ümber käiakse. Nende sõnade tõestuseks asutigi kõikidele kilesusse välja jagama. Esimesed sai endale jalga tähtsa päeva puhul kohale kutsutud üllatuskülaline Erki Nool. Enne, kui sportlane kooliperet tervitama sai asuda, anti talle siitkandi sümbolitena üle Põltsamaa roosiaiast pärit roosiistikud.

Sport on Adaveres au sees

Olümpiavõitja soovis lastele innukat treenimist ja sporditegemist. “Teil on aktiivseid eestvedajaid ja kadestamisväärsed sportimistingimused nii võimlas kui ka õueväljakul. Võimla on keskmisest koolivõimlast oluliselt suurem,” leidis Erki Nool ja avaldas lootust, et edaspidi jääks võimla avatuks lausa kahekümne neljaks tunniks ööpäevas.

Seejärel võisid kõik koolid ja klassid ennast koos olümpiavõitjaga pildistada lasta. Kõik soovijad võisid talle küsimusi esitada ja ka autogrammi paluda.

Lisaks üle Eesti kuulsust toonud Adavere uisurajale ja tublidele uisutajatele on nüüdsest siin soodsad võimalused ka mistahes alal sporti teha. “Adaveres on alati spordihuviline rahvas olnud, seepärast on siia ka võimalikult häid tingimusi vaja. Võib-olla on Adaveres juba praegu tulevasi olümpiavõitjaid,” avaldas lootust Margi Ein.

Rõõmus ja lustlik spordipidu jätkus uuendatud võimlas mitmesuguste lõbusate võistluste ja sportlike mängudega veel päris kaua ning batuutidel oli kõikidel voli hüpata nii palju, kui süda soovis.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus