Adavere kooli lapsed said kahel nädalalõpul hindamatuid kogemusi

Vaid nädal varem toimus aga samas koolis liikluspäev, kus olid kohal kiirabi, maanteeameti, politsei ja päästeteenistuse töötajad.

Kolmapäeval said Adavere õpilaskodu õpilased külastada tasuta Maarja-Liis Ilusa ja Koit Toome kontserti, veel sellel kuul tulevad õpilaskodusse esinema Jõgeva noored koolitusega “Noortelt noortele”.

Tervisepäeva projektist võttis osa kolmkümmend 4.-6. klassi õpilast, kes ise selleks soovi avaldasid. Õpilaskodu sotsiaalpedagoogi Liia Auni sõnul oli huvilisi palju, kuigi osalemine oli vabatahtlik.

Adavere pereõde Sirje Kamenjuk rääkis lastele õpilaste tervisest ja tervise hoidmisest, ning sellestki, mida saaks ise selle heaks teha, et haigused ei kimbutaks.

Igaüks sai ka praktiliselt sidumist õppida, mis lastes palju elevust tekitas.

SA Põltsamaa Tervis arst Eda Puide aga õpetas lapsi liikuma, rühti hoidma, silmi puhkama. Lastel oli õpitust kergem aru saada tänu sellele, et teadmised saadi praktilise tegevuse käigus: kõik võimlesid ise kaasa.

Paljude osalejate jaoks kujunes väga põnevaks kohtumine arst-laborant Urve Mooriga, kes on ravimtaimede asjatundja. Ta tutvustas ravimtaimi ja jagas kotikesi kuivatatud taimedega, igal pakikesel kirjas, millist tervisehäda just sellest või teisest valmistatud tee leevendab.

Teisel päeval külastasid projektis osalejad Lõuna Politseiprefektuuri uut hoonet Tartus. Lastele pakkus suurt põnevust seik, et igale poole pääses vaid magnetkaardiga. Külastati niinimetatud noortetuba, kus kuulatakse üle alaealisi seadusrikkujaid. Väga mõtlikult kuulati juttu, et kuigi ametlikult saab seadusega pahuksisse läinuid vastutusele võtta alates 14. eluaastast, vastutavad oma tegude eest ka nooremad. Keegi ei või teha seda, mis pähe tuleb. Mänguasjamuuseumis said õpilased tutvuda oma vanemate ja vanavanemate aegsete mänguasjadega.

Adavere kooli õpilaskodu sotsiaalpedagoog Liia Aun ütles, et kahepäevasest üritusest jäid lastele meelde erinevad asjad. Vestluse käigus selgus, et ühed pidasid kõige põnevamaks sidumise harjutamist, teistele pakkusid enim huvi ravimtaimed.

Ülemöödunud nädal läbi viidud liikluspäeval näitasid ja selgitasid Põltsamaa kiirabibrigaadi ja Jõgevamaa päästeteenistuse töötajad, kuidas liiklusõnnetuse puhul autovrakki lahti lõigatakse ja inimesi autost välja aidatakse. Et päev oleks lõbusam, põnevam ja lastepärasem, olid päevajuhtideks kaks maskotti ? Sebra (Mati Adoma) ja päästekoer Nublu (Põltsamaa päästekomando pealik Ahto Pent). Teemakohase sebra-viktoriini leidsid lapsed Hagari pagaritelt kingituseks saadud tordikarpidelt, liiklusteemalistele küsimustele vastasid kõik klassid.

Nii politsei-, tuletõrje- kui kiirabiauto sai laste poolt üksipulgi läbi uuritud: kõiki nuppe ja kange, mida vähegi tohtis, katsuti oma käega. Lisaks kooliõpilastele olid sellesse üritusse kaasatud ka lasteaia Naksitrallid vanema rühma lapsed.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus