Adavere alevikule koostatakse soojamajanduse arengukava

Põltsamaa vallavolikogu aprillis toimunud istungil tutvustas vallavanem Toivo Tõnson soojusenergia tootmisega seotud probleeme vallas. Tõnsoni sõnul on Põltsamaa vallas olemas üksainus kaugküttega piirkond, mis asub Adavere alevikus. Ka Võisikul ja Väike-Kamaris toodetakse soojusenergiat, kuid sellega tegelevad eraettevõtjad, mitte Põltsamaa vald. Majandus- ja taristuminister on välja andnud määruse, mille kohaselt on soojamajanduse arengukavade koostamine abikõlbulik tegevus. Selliseid arengukavasid võivad koostada nii soojusenergia tootmisega tegelevad ettevõtted kui kohalikud omavalitsused.

Adaveres toodab soojusenergiat Adven Eesti AS. Adaveres on soojamajandusse tarvis teha investeeringuid. Toivo Tõnsoni sõnul on Adven Eestil plaan ehitada praegu elamurajoonist teisel pool Tallinna-Tartu maanteed asuva katlamaja asemele uus ja see tuleb elamurajooniga samale poole teed. Praeguse katlamaja lähedusse on plaanis ehitada uus väiksem katlamaja koolimaja tarbeks.

Ka Adavere soojatorustik vajab uuendamist. Et niisugusteks investeeringuteks raha taotleda, peab olema koostatud soojamajanduse arengukava. Adven Eesti soovib, et Põltsamaa vald algataks soojamajanduse arengukava koostamise, mis kehtiks aastatel 2016-2027. Toivo Tõnsoni sõnul rahastab Adavere soojamajanduse arengukava koostamist ja sellega kaasneva investeeringu omaosalust Adven Eesti. Põltsamaa vallal on tarvis vaid arengukava koostamine algatada.  Põltsamaa vallavolikogu otsustas, et seda tuleb teha.  

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus