Abikooli poolt ja vastu

Möödunud aasta oktoobri alguses kutsuti Kiigemetsa kooli esimesele ümarlauale sotsiaaltöötajaid, tavakoolide ja lasteaedade õpetajaid, politseitöötajaid, perearste ja pereõdesid jt.  “Ootasime arutelust osa võtma kõiki neid, kellega võiksime ja peaksime koostööd tegema meie kooli õpilaste huvides,” ütles ümarlaua ellu kutsunud Imbi Jäger, kes siis oli koolis nii sotsiaalpedagoogi kui ka logopeedi ametis. Kõigepealt tutvustati ümarlauast osavõtjatele elamis- ja õppimistingimusi Kiigemetsa koolis. Seejärel arutati, mil moel aidata koos erivajadustega lastel elus paremini toime tulla.

Et kõikide ümarlauanõupidamiste üldteema on olnud “Abikooli poolt ja vastu”, on neis osalenuid suudetud eelkõige veenda selles, et erivajadustega laste areng võib olla kõige tulemuslikum just erikoolis, kus on olemas eriettevalmistuse saanud kaader ja vastavad tingimused.

Ühiste arutluste tulemusena on hakanud kujunema koostöövõrgustik ehk nn koostöömull erikooli õpilase abistamiseks ja võimalikult hästi eluks ettevalmistamiseks. Seniseid arutelusid kokku võtva nõupidamise teema eeloleval reedel ongi “Iga laps on väärt oma tulevikku”, millega kavandatakse ühisettevõtmiste kava ja tulevikusihid. Põhiettekanne on Rapla maakonna psühholoogiateenistuse psühholoogilt Urve Uusbergilt.

Imbi Jäger paneb neljanda ja kokkuvõtva ümarlauaga ühtlasi punkti oma eelmisel õppeaastal  tehtud tööle Kiigemetsa kooli sotsiaalpedagoogina ning asub täiskohaga logopeediametisse. Sotsiaalpedagoogina töötab koolis augustis lapsepuhkuselt tagasi tulnud Kristiina Rääk. 

  VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus