Abihooned tunnistati peremehetuks

Põltsamaa vallavolikogu augustikuu istungil oli volikogu liikmetele esitatud eelnõu ehitise peremehetuks tunnistamise kohta.

Tegemist on Rõstla külas asuva kaheksakorterilise elamuga, mille juurde kuuluvad ka abihooned. Nende hoonete viimane omanik oli Esku riigimajand. Osa neist on omandireformi käigus üle antud Põltsamaa vallale, osa mitte.  Info nende hoonete kohta on avaldatud ka ametlikes teadaannetes ja vastuväiteid pole Põltsamaa vallale esitatud.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson tegi vallavolikogule ettepaneku tunnistada peremehetuks Rõstla külas kaheksakorterilise elamu juures asuv laut-kuur ja sama maja juures asuv kuur-saun. Vallavanem lausus, et kui volikogu otsustab nimetatud abihooned peremehetuks tunnistada, tuleb nende juurde välja mõõta ka teenindusmaa ja rajada vajalikud kinnistud. Tõnsoni sõnul on Põltsamaa vald  üldjuhul püüdnud peremehetud hooned edasi müüa ja tõenäoliselt tunnevad nende hoonete omandamise vastu huvi samas asuva kaheksakorterilise maja elanikud. Vallavolikogu otsustas kõnealused hooned peremehetuks tunnistada.

Toivo Tõnson  tegi ettepaneku taotleda järgnevalt hoonete juurde kuuluv maa munitsipaalomandisse, milleks tuleb esitada taotlus Jõgeva maavanemale. Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid vallavanema ettepanekut ning otsustasid abihoonete juurde kuuluva teenindusmaa munitsipaalomandisse taotleda.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus