Aastaringne soe vesi tuli Jõgevale tagasi

Utilitas on teinud vajalikud ettevalmistused, et taastada Jõgeval suvine sooja tarbevee varustus ning nüüdsest pakutakse klientidele aastaringset kompleksteenust toasoojuse ja sooja tarbeveega.


Jõgeval ei ole 20 aastat suvekuudel tsentraalset sooja vett pakutud, kuna 1998. aastal otsustas Jõgeva linnale kuulunud ettevõte AS Jõgeva Soojus lõpetada suvisel perioodil tarbevee soojendamise ning tarbijad paigaldasid hoonetesse elektriboilereid või muid alternatiivseid lahendusi.

„Viimastel aastatel on kaugküttekliendid ise näidanud huvi tsentraalse tarbevee soojendamise võimaluste vastu, et ei peaks enam üleval pidama erinevaid tehnilisi lahendusi ega muretsema suve hakul alternatiivlahendustele ülemineku pärast,“ sõnas Utilitase Jõgeva piirkonna juht Endel Varik.

Varik lisas, et energiatootmise ja looduse säästmise seisukohast ei ole alternatiivlahendused kuigi efektiivsed ning erinevate lahenduste töökorras hoidmine võib tähendada kliendile tegelikkuses kõrgemaid kulusid.

„2018. aastal võttis Utilitas otsuse vastu taastada Jõgeva elanikele aastaringne sooja tarbevee teenus ning tänaseks on tehtud kõik vajalikud ettevalmistused, et kaugküttekliendid saaksid uuesti aasta läbi tarbida mugavat ja keskkonnasõbralikku soojusteenust,“ selgitas ta.

„Kliendid, kes kasutavad küttehooajal Utilitase tarbevee soojendamise teenust ning soovivad seda teha ka küttehooaja välisel ajal, ei pea midagi otseselt ette võtma ning lihtsalt jätkavad meie teenuse kasutamist ega lülita ennast ümber alternatiivlahendustele. Hoonetes, kus aastaringselt kasutatakse sooja tarbevee saamiseks muid lahendusi, tuleb veenduda, et maja sooja tarbevee süsteem on endiselt töökorras ning vajadusel teha lisatöid. Siin on kindlasti suureks abiks majahaldaja, kelle poole soovitame esmajärjekorras pöörduda. Iga hoone puhul võib tekkida küsimusi, mistõttu rõhutan, et soovime iga kliendiga koostöös leida sobiva lahenduse ning julgustan meie poole pöörduma,“ ütles Varik.

Utilitase Jõgeva piirkonna investeeringud on keskendunud kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisele ja taastuvkütuste kasutuselevõtmisele. Täna toodetakse 94 protsenti Jõgeva soojusest kohalikust taastuvkütusest – puiduhakkest.

Biokatla paigaldamine 2013. aastal võimaldas langetada Jõgeva soojuse hinda ligi viiendiku võrra. Taastuvkütuste osakaalu suurendamise ja CO2 emissiooni vähendamise eesmärgil on Utilitas lisanud katlamajadele suitsugaaside kondensaatorid ning eelmisel suvel paigaldati antud seade ka Jõgeva katlamajale. Kokku investeerib sel aastal Utilitas Jõgeva energiatootmise efektiivsusesse ja soojusvõrkude uuendamisse üle 300 000 euro.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus