Aasta parimaks turismiteoks tunnistati Tartu Hansapäevad

Juba 12 aastat järjest väljaantava auhinnaga premeeritakse asutust või üksikisikut, kes on kas pikema aja vältel või jooksval aastal oluliselt kaasa aidanud Eesti turismi arengule. Tartu Hansapäevad olid väga kõrgel tasemel organiseeritud üritus, millest võttis osa üle 100 000 inimese. Seda võib pidada lausa musternäidiseks Tartu linna ja Eesti riigi tutvustamisel turismi sihtriigina, märkis EHRL tegevdirektor Donald Visnapuu. Toomas Undusk sai auhinna pikaajalise töö eest hotelli- ja restoranikaadri koolitamisel, koolituse organiseerimisel ning selle taseme parandamise eest seismisel. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus