Aasta õppeasutuse juht Haana Zuba-Reinsalu läheb kooliperega kasvõi Kuule

Laupäeval Alexela kontserdimajas toimunud haridus- ja teadusministeeriumi aasta õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“ sai aasta õppeasutuse juhi tiitli Luua metsanduskooli kauaaegne direktor Haana Zuba-Reinsalu.


Esmaspäeval oli Haana Zuba-Reinsalul tõeliselt hea meel oma kooli õpilasesinduse korraldatud vastuvõtu üle. „Haana on Luua metsanduskooli juhina teinud kaua süsteemset tööd Eesti metsanduse kutsehariduse arendamisel, kindlustanud sektori tööjõu ja teadmistega, loonud koolist rahvusvaheliselt tuntud ning eristuva kompetentsikeskuse,“ öeldi Haana Zuba-Reinsalu tutvustanud tekstis.

20 aastat direktorina

Luual on Haana Zuba-Reinsalu töötanud juba üle 20 aasta, direktorina saab aga 20 aastat täis alles järgmisel aastal.
Mis sel aastal Luua metsanduskoolis teistmoodi on, ei ole nõus direktor ütlema. „Igal aastal on oma väljakutsed,“ sõnas ta. „Oleme viimastel aastatel püüdnud mõtestada õpetaja kui koolijuhi peamise partneri osa arendustöös. Meie õpetajad määravad tulemuse ja seda on kindlasti märgata,“ lisas ta.
Et Luua koolil hästi läheb, näitab üha kasvav populaarsus õppima asujate hulgas. „Sel aastal saime vastu võtta ainult pooled soovijad,“ ütles direktor. „Loodame, et need, kes nüüd tulevad, ongi motiveeritud õppijad,“ ütles Zuba-Reinsalu.
Teda tutvustanud tekstis nenditi, et Haana peab väga oluliseks kvaliteeti ja oskuste arendamist ning on loonud koolile praktikavõrgustiku ligi 300 ettevõttega, pälvides selle eest eksperttunnustuse. Ta jätkab üle poole sajandi kestnud Balti riikide metsanduskoolide koostööd, luues iga-aastaselt õppijatele võimalused kutsealaseks võistlemiseks ja õpetajatele kogemuste vahetamiseks. Zuba-Reinsalu on pannud aluse koostööle Valgevene ja Poola metsanduskoolidega ning arendab õpirännet ja kutsevõistlusi Euroopa tasandil.

Oluline õpilase areng

„Juhina süsteemne, õpetajaid kaasav ning kahepoolset tagasisidet väärtustav. Talle on tähtis, et õppurite arendamine lähtuks tööandjate vajadustest. Ta on eest vedanud kooli digiarenguid. Sektori tööandjatega koostöös on loodud stipendiumid parimate õppijate toetamiseks ja erialase pingutuse motiveerimiseks.
Tema eesmärk on luua kool, kus on keskendutud koostöö ja arengule ja väärtustatakse igaühe individuaalset võimekust. Haana alluvuses on rahul nii õpetajad kui ka õppurid,“ on märkinud Haana Zuba-Reinsalu kohta teda preemiale esitanud.
Luua kooli eripäraks, tugevuseks ja arenguvõimaluseks peab direktor olukorda, kus suur osa õpilastest on täiskasvanud. „Näen vajadust kujundada iga õppija individuaalset haridusteed, lähtuvalt sellest, mida ta varem õppinud ja teinud on, millised on tema kogemused, mida ta kooli kaasa võtab,“ rääkis metsanduskooli direktor.
Haana Zuba-Reinsalu on osalenud üleriigilistes ekspertgruppides ja kutsekomisjonides, kuulub erialaliitudesse ning on metsandussektori arvamusliider. Eesti Kutseõppe ühingus on ta tegev olnud üle kümne aasta. Praegu on ta ühingu juhatuse aseesimees. Kutseõppe arendamist Eestis peab ta ise üheks olulisemaks valdkonnaks, kus ta kaasa lööb.
Lisaks sellele tegutseb ta haridusmentorina, on toetanud paljude riigigümnaasiumi, põhikooli ja gümnaasiumi juhtide arengut esimesel juhiaastal. Haana on koolitanud alustavaid koolijuhte ning on koostööpartner Tartu ülikoolile kutseõpetajate koolitamisel.
Suurimaks kordaminekuks peab Haana seda, et väikesest maakutsekoolist on kolleegidega üheskoos loonud Eesti metsandussektorile olulise partneri ning oma valdkonna hariduse kompetentsikeskuse.
Luua metsanduskooli direktor on õnnelik oma koolipere üle: „Ükski koolijuht pole ilma õpetajate ja õpilasteta midagi. Meie kool on ühtehoidev, mõistev, toetav, arengule suunatud. Selline seltskond, kellega saab kindlasti minna Kuule ja tagasi!“

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus