Aasta lõpp on õige aeg lepingute ülevaatamiseks

Enne uue aasta algust on õige aeg hoog maha võtta ja olemasolevad lepingud üle vaadata, et neist täielik ülevaade saada, tingimusi meelde tuletada ning sisusse süveneda. Nii mõnigi neist võib muutmist või lõpetamist vajada, ehk ilmneb aga vajadus sõlmida mõni uus.

Pühadeaeg tähendab enamikule meist küll kiireid askeldusi ning üritusterohket perioodi, ent enne aasta lõppu tasub hetkeks hinge tõmmata, et möödunud aastale pilk heita ning küsida, kuidas olen uueks aastaks rahaliselt valmis.

Tõusvad hinnad ei ole enam ammu üllatuseks ning pelgalt kasvavale palgale lootma jäämine, kuigi palgamuutuse prognoos on viimaste aastate optimistlikem, pole rahamurede korral kindlasti lahenduseks. Rahakoti sisusse süüvides tuleks kaaluda, kuidas tuleval aastal võimalikult hästi oma igapäevaelu korraldada ja kulusid vähendada. 

Oluline on omada lepingutest ülevaadet

Oluline on oma lepingutest täit ülevaadet omada ja ühtlasi läbi mõelda, kas mõni ammusõlmitu uuendamist või muutmist ei vaja. See on eelarve ja planeerimise üks osa, sest kõige olulisem on teada, kuhu raha läheb, et sellest tulenevalt rahalisi otsuseid vastu võtta.

Vajadused teadupärast muutuvad, võimalik, et on muutunud ka teenusepakkuja tingimused või pakub mõni teine ettevõtte tänase päeva vajadustele vastavalt juba oluliselt sobivamat ning soodsamat võimalust.

Näiteks pensionile minnes muutuvad nii rahalised võimalused kui ka pakutavad soodustused, see on kindlasti aeg, kus oma lepingud tähelepanelikult üle vaadata. Tihti ei jää inimestel argiaskeldustes lepingutesse süvenemiseks aega ja nii makstaksegi kuust kuusse ja aastast aastasse summasid, mis võiksid tänasel päeval ehk juba väiksemad olla. Seega on kokkuhoiu seisukohalt väga oluline lepingutesse süüvimiseks aega võtta.

Tasub tähele panna sedagi, et näiteks viieeurone kokkuhoid kuus ühelt lepingult tähendab 60-eurost kokkuhoidu aastas. Inimestel on enamasti lepinguid rohkem kui üks – näiteks mobiilside, internet, elekter, liiklus- ja kaskokindlustus. 

Pikaajaline leping tasub ära

Alustuseks ja ülevaate saamiseks oleks mõttekas kõik oma lepingud kokku koguda ja neist ka lähedastele teada anda, et ootamatuste ja halvima korral oleks neilgi hädavajalik info olemas. Tähtajaliste lepingute puhul tasub alati tähelepanelikult tingimusi lugeda ning otsustada, kas ikka on tegemist nii soodsa pakkumisega, et pikaajaline sidumine ennast ära tasub.

Päris kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka võimalikele sanktsioonidele —  millised on leppetrahvid ja millal on teenusepakkujal õigus neid kohaldada, samuti viivisetasud, maksekuupäevad ja maksmise tingimused, ja kas lepingupartneril on ikka võimalik kõiki tingimusi nõuetekohaselt täita.

Mobiililepingute puhul on näiteks mõistlik ette mõelda, kui suur on edaspidi kõnede hulk, millest tulenevalt sõltub, kas on mõtet sõlmida siduv leping või kasutada kõnekaarti. Samuti võiks lepingut sõlmides alati läbi mõelda kõikvõimalikele elu mugavamaks tegevatele SMS-teavitustele. Kui selle eest tuleb maksta ja summa pole suur, on oluline küsimus, kas seda teenust tegelikkuses vajatakse.

Samuti võib vahel juhtuda, et suures hoos on sõlmitud leping, mis tegelikult kas või osaliselt mõnd teist dubleerib. Tasub mõelda, kas eelarve seisukohalt on otstarbekas sõlmida näiteks nii kodukindlustus- kui ka koduvalveleping. Teisalt aga võib ilmneda, et näiteks kindlustusleping on tarvis sõlmida, kuid on ununenud.

Hoolikas tuleks olla ka kõigi internetis sõlmitud lepingute või kokkulepetega. Inimestel puudub sageli arusaam, kui olulist kaalu omab lepingutingimustega nõustumise fikseerimine ühe hiireklõpsuga. Veelgi enam: paljud ei vaevu neidsamu tingimusi läbigi lugema, tundmata huvi, mis neid ees ootab. Eriti on see levinud kõikvõimalike interaktiivsete teenuste kasutamisel ja pärast tuleb halva üllatusena, et tegelikult nõustuti mitte ühekordse väljaminekuga, vaid igakuise kopsaka maksega. Tihti on taoliste lepingute ülesütlemine aga keerukas ja aeganõudev protsess.

Seega tuleks lepinguid sõlmides tähelepanelik olla ja leida aega, et kõigist tingimustest ülevaadet omada. Nii tagate kindlustunde muretumaks sammuks uude aastasse. 

Kuidas lepingutelt kokku hoida

Kõik lepingud tasub väga hoolikalt juba enne sõlmimist läbi lugeda ja endale võetud kohustused selgeks teha ning hindu aeg-ajalt teiste teenusepakkujate hindadega võrrelda.

Tähelepanu tuleb pöörata ka lepingu tähtajale ning siduvusele – et ei tekiks piiranguid, mis pöörduvad rahaliseks kahjuks ja on tulevikus pigem ebamugavus kui rahaline eelis.

Lepingut sõlmides tehke endale alati selgeks, mida tähendab lepingu muudatus või lõpetamine ning milliseks võib kujuneda selle hind.

i

ANNE SÄGI, Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse töötaja

blog comments powered by Disqus