Aasta Keskkonnateokese auhind Sadala Põhikoolile

Sadala koolile tõid tunnustuse fantaasiarikkad õuesõppe võimaluste arendamise projektid, mille käigus rajati kooli territooriumile väliõppeklass, nn putukate ?hotell? ja päikesekell. Kooli esitas Aasta Keskkonnateokese konkursile kandidaadiks Jõgevamaa keskkonnateenistus.

Sadala kooli keskkonnaharidusprojektide põhieesmärgiks oli arendada õppetundide ja vahetunni huvitavama sisustamise võimalusi. Kooli territooriumile ehitati Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel väliõppeklass-varjualune, sellele lisanduvad väiksemad istumiskohad ja ümarlaud, mille taha mahub kogu klass korraga istuma ja töölehti täitma. Kooliõuele rajati õpilaste abiga päikesekell, mis aitab omandada vaatlus-, mõõtmis- ja arvutamisoskust. Kella teeb eriti atraktiivseks asjaolu, et õpilane on kellaaja määramisel kella osaks.

Eelmisel sügisel valmis ka putukate “hotell?: metallist karkassi ja puust riiulitega ehitis, kuhu paigutati erinevaid materjale (tellised, puuhalud, õled, kasepakud). “Hotelli” täiendavad maapinnal vana puutüve jupid, mis pakuvad elupaiku putukatele ja teistele selgrootutele. Lapsed riputavad “hotellis” kohatud selgrootute pildid üles selle seintele, kool on  koostanud töölehed nende vaatlusteks.

Keskkonnaministeerium korraldab Aasta Keskkonnateo konkurssi alates 2004. aastast, Jõgevamaalt on seni auhinna vääriliseks tunnistatud Torma lasteaed Linnutaja mitmekülgse keskkonnaharidusliku tegevuse eest 2005. aastal.

Konkursil pälvis tunnustuse ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projektijuht Annika Kallasmaa iga-aastase vanapaberi kogumise kampaania korraldamise eest Põltsamaa linnas.

ULVI SELGIS,
Jõgevamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist

blog comments powered by Disqus