Aasta Keskkonnateo konkurss ootab kandideerijaid

Varasema kahe kategooria asemel antakse nüüd konkursi raames välja kolm tiitlit.
Endiselt pärjatakse väärilised kandidaadid tiitlitega Keskkonnategu ja Keskkonnateoke, uueks ettevõtmiseks on keskkonnasõbralike organisatsioonide hulgast Keskkonnategija väljaselgitamine.
            Keskkonnateo kategoorias võivad kandideerida keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud projektid ja tegevused. Keskkonnateokese kategoorias on oodatud kandideerima lastele ja koolinoortele suunatud keskkonnateadlikkuse projektid. Keskkonnategija kategooria on senise
konkursi Keskkonnasõbralike Ettevõtete TIPP õigusjärglane.

            Keskkonnategija tiitlile võivad kandideerida organisatsioonid, kes on teinud jõupingutusi ja investeeringuid keskkonnasaaste vähendamiseks, kes propageerivad keskkonnahoidlikku tootmisviisi ja/või teadvustavad avalikkuses säästva arengu suunalist tegevust.

Konkursile on oodatud kandideerima nii üksikisikud, asutused, organisatsioonid kui ka kohalikud omavalitsused, samuti laste- ja noorteprojektidega tegelevad keskkonnaühendused.

            Kandidaatide esitamiseks tuleb täita asjakohane ankeet (vt www.envir.ee) ja saata
see hiljemalt 1. novembriks e-posti aadressil
keskkonnategu@envir.ee või
Keskkonnaministeeriumisse aadressil Narva mnt 7A, 15172 Tallinn märgusõnaga ?KESKKONNATEGU?. Konkursi võitjad avalikustatakse pidulikul üritusel novembri lõpus.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus